Halk Kütüründe Bir Tip: PİRZÖĞ

HALK KÜLTÜRÜNDE BİR TİP: PİRZÖĞ

Süleyman ÖZEROL/Araştırmacı-Gazeteci

PİRZÖĞ KİMDİR?

Pirzöğ Hakkında Birkaç Söz

Sivas ilinin Kangal ilçesinin Karanlık köyünde yaşamış olan Pirzöğ, ömrü Sünni olan Kangal ağalarına hizmetkârlık yaparak geçmiş Alevi bir yurttaşımızdır. Kangal ağaları ile senli benli oluşu, hazırcevaplılığı, açık sözlülüğü, Alevi-Sünni ayrımcılığına karşı oluşu ve yaşamın gerçeklerini acımasızca yeren esprileri ile tanınır. Kangal ağaları Pirzöğ’ün şakalarına alışkındırlar. Aralarında mezhep farkı olmasına karşın onu el üstünde tutarlar ve çok severlermiş. Ona takılmadan duramazlar, onun iğne gibi batan esprilerini duymadan günleri geçmezmiş.

Yaşamı ile ilgili elimizde pek bilgi olmamasına karşın, bazı anlatımlardan yararlanarak Pirzöğ hakkında şunları belirtebiliriz: Sivas-Kangal-Karanlık köyünden olup; Ankara-Dikmen’de saz yapımcılığı ile uğraşan İsmail GÖRER, Pirzöğ’ün aslının Mezirme’den gelme olduğunu ve torunu Mustafa Akkiraz’ın kitap, başka birisinin de Antalya’da bir çalışmaya girmiş olduğunu söyledi (27 Kasım 2003). Bu notun düşülmesinden üç ay kadar sonra Mustafa Akkiraz vefat etmiştir.

Hekimhan’ın Çanakpınar köyünden Mustafa Karadağ, Pirzöğ’ün soyunun kendi köylerinden, Halifegillerden olduğunu (1 Haziran 2004 Ballıkaya); Karanlık Köyünden Musa Ateş ise, “Pirzade (Pirza) diye de anılan Pirzöğ, babası Mehdali, Hekimhan’ın Çobanyusuf’tan (Fitne) Kangal’a, oradan Kayseri-Sarız’a (Kulak köyü), oradan da Karanlık’a gelip yerleşmiştir” diyerek başka bir açıklama yapar. Bu açıklamalar elbette ki Pirzöğ’ün yaşam öyküsünü belirginleştirmiyor. Kanber Çeliker’in verdiği ve Mustafa Akkiraz tarafından hazırlanan notları incelediğimizde de çok farklı bir durum ortaya çıkmadı. Mustafa Akkiraz tarafından hazırlanan notlardan alıntılar ve özet yaparak örnekler vereceğiz. Ancak geniş bir alan araştırması yapılarak daha sağlıklı bilgilere ulaşılabilir.

Pirzöğ ile ilgili öykülerin Sivas, Hekimhan, Arguvan yörelerinde yaygın olarak anlatıldığını görüyoruz. Ağızdan ağza aktarılırken Nasrettin Hoca öyküleri gibi bir konuma girmiş; birçok yaşantı örneği ya da halk öyküsü ona mal edilmeye başlanmıştır. Buna karşın yıllar önce Ballıkaya ve çevresinden derlediğim öykülerinden bazılarını zaman zaman yayınlayarak kalıcı kıldığıma, Pirzöğ konusunda çalışma yapanlara bir ışık tutacağıma inanıyorum.

Pirzöğ Hakkında Yeni Bilgiler

26 Şubat 2005 Cumartesi günü Tuzluçayır’da bulunan Divriği Derneğinde aşure yapıldığı söylenmişti. Oraya vardığımda hemen yanındaki Karanlık köyü Derneğini de gördüm. Divriği Derneğinde Av. Hüsniye Şimşek’in babası ve annesi ile tanıştım. Aşure yedikten sonra Karanlık Köyü Derneği’ne Pirzöğ ile ilgili bilgi almak üzere uğradım. Dernekte tanıştığımız Musa Ateş’ten aldığım bilgilere göre; adı, Pirzade (Pirza),  babası Mehdali. Hekimhan’ın Çobanyusuf’tan (Fitne) Kangal’a, oradan Kayseri-Sarız’a (Kulak köyü), oradan da Karanlık’a gelip yerleşmişler. Bunun üzerine Çobanyusuf köyü hakkında araştırmalar ve derlemeler yaparak bilgi topladım.

1560 tarihli Osmanlı yazımlarında Çobanyusuf adıyla kayıtlı olan köyde vergi veren kişiler şunlar:

Sıra No  Adı- Soyadı           Baba Adı

1             Hıdır                    Süleyman

2             Hüseyin               Ahmed

3             Ali                        Alişan

4             Hamza                  Halil

5             Korkmaz              Hasan

6             Balkar                  Halil

7             Kulu                     İshak

8             Ahmed                 Mahmud

9             İsa                        Timur

10           Aydoğmuş            İbrahim

11           Musa                    İbrahim

12           Ece                       Şahtimur

13           Haydar                  Şahtimur

14           Ümmet                  Seydi Ali

15           Maksud                Balkar

16           Erkulu                   Şahveli

17           Pirveli                   Kuştimur 1

Malatya-Sivas güzergâhında önemli bir yerleşim yeri olan Çobanyusuf halkının tamamı Alevi’dir. XVII. Yüzyılda dışarıdan getirilerek buraya yerleştirilenler olmuş ve zamanla tedirgin olan halk başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır. Musa Ateş, Pirzöğ’ün ailesinin buradan göçüp Sarız tarafına gittiğini, daha sonra da Karanlık’a yerleştiğini söylüyor. Sarız, Sarıkız da olabilir. Hamza Aksüt kitabında Çobanyusuf dağıldığında Hasançelebi ve çevre köylere göçtüklerini belirtmektedir. Çanakpınar köyünden Mustafa Karadağ’ın, “Pirzöğ bizim köyden, Halifelerden” demesinde de bir gerçek payı aramak gerek.

Çobanyusuf’un diğer bir adı da Fitneli’dir. Fitneli oymağı ile ilgili derlememizde anlatılanlar ilginçtir.

“Eskiden Hatay-Adana taraflarından Yama dağlarına Yörükler gelirmiş. Buradaki bir adam gelenleri birbirine düşürüp ürkütmüş. Amacı, onları buradan kaldırmakmış. Birbirine düşmüşler ve dağılmışlar. Adamlar, “Vay fitne” demişler. Fitne adı oradan kalmış. Fitne bugün Hasançelebi’nin Köylü köyüne bağlı bir mezradır.” 2

Yine Hamza Aksüt’ün kitabından, Çobanyusuf adı ile ilgili söylenceleri öğreniyoruz. Aynı kitaptan, 1691’den sonra buraya Drijanlıların geldiklerini, zorunlu yerleştirme döneminde bazı grupların buradan ayrılarak çeşitli yerlere dağıldıklarını da öğreniyoruz. Ayrıca XIX. Yüzyıl sonlarında Fitneli oymağından büyük bir grup Ankara’ya göçerek burada iş sahibi olmuştur. 3

Arguvan’nın Çevreli (Musu) köyünün Fitne mezrası vardır. Buradakiler Çobanyusuf’tan geldiklerini dile getiriyorlar ve Pirzöğ ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları gibi Alevi de değiller.

Musa Ateş, Pirzöğ’ün “Pirzade”den geldiğini ve asıl adının Mehmet olduğunu söylemişti. 1560 tarihli dizelgede 17. sırada yer alan Pirveli’nin Pirzöğ’ün atası olması büyük bir olasılık. Pirveli’den şimdiye kadar geçen kuşağı mutlaka Pirzöğ’ün çok yakınları bilirler. Bu ortaya çıktığında konumuz aydınlanmış olacaktır. Bunun da kısa sürede gerçekleşeceğini umuyorum.

1 Hamza AKSÜT: Hasançelebi (Malatya) ve Çevresi Tarihi (1998)
2 Battal ALPASLAN: Arguvan 1956, İlkokul, Arguvan Çevreli (Musu) Köyünden, 1978’den beri Malatya’da oturur,  Emekli; 17 Ağustos 2005
3 Battal ALPASLAN: Arguvan 1956, İlkokul, Arguvan Çevreli (Musu) Köyünden, 1978’den beri Malatya’da oturur,  Emekli; 17 Ağustos 2005

ÇOBAN YUSUF VE PİRZÖĞ

 Çoban Yusuf ile ilgili pek çok anlatım vardır. Bunarla değinmeden çok Çoban Yusuf’un çocuklarından söz edelim.

Çoban Yusuf’un çocukları çevrede çeşitli yörelere dağılırlar.

Ali: Hekimhan Başkınık Köyü

Seyit: Hekimhan Köylüköyü Seydi Memetler

Hasan: Hasançelebi

Mehmet Ali: Hekimhan Akmağara Kavlaklar

Feriz: Dırıcanlıalrdan bir kız kaçırır ve izini kaybettirir

İbrahim: Elbistan tarafı

Kefe Mehmet: Çoban Yusuf’ta kalır

Kefe Mehmet’in soyundan gelen Pirzöğ ve kardeşleri Amcaları Feriz’in Dırıcanlılardan kız kaçırmasından sonra araları iyice bozulur ve buradan ayrılarak Hekimhan, Alacahan, Kangal doğrultunda göç ederek Kurenşe ve Kazıklı denen yererle gelirler. Pirzöğ burada Kangal ağalarından Hacı Ağa ile tanışır. Pirzöğ ile gelenlerin Kulu, Hüseyin, Ali ve Kasım olduğu söylenir. Musa da Kavak tarafından gelir, Karanlık köyüne yerleşirler. Verdioğlu Ahmet ise sonradan gelir.

Pirzöğ’ün oğlu Ali’nin torunu Mustafa Akkiraz, soyunu ortaya çıkarmak için yıllarca araştırmalar ve derlemeler yapar. Aynı köyden Baki akkuş da Pirzöğ öykülerini toplamaya çalışır. Bütün bunları Mustafa Akkiraz’ın kardeşi Cafer Akkiraz internet üzerinden bana ulaştırdı. Ancak yazılanların üzerinde oynandığı görülüyor. Çünkü yıllar önce elime geçen bilgisayar çıktısı ile uyum sağlamıyor. Buna karşın Beydililerden oldukları ve Karanlık köyüne yerleştikleri anlaşılıyor.

Osmanlının zorunlu iskân sürecinde uyguladığı politikalar sonucu birçok etnik grup yer değiştirilmiş, bir bölümü de başka yörelere sürgün edilmiştir. Adı üstünde “zorunlu yerleştirme” politikası Çoban Yusuf köyünü de etkilemiştir. Buraya yerleştirilen Kürtler Beydilileri taciz ederek başka yerlere göç etmelerini sağlamaya çalışmışlar, bu nedenle fitne-fesat çıkarmışlardır. Kefe Mehmet’in çocukları da başka yerlere göçmek zorunda kalmıştır. Bundan dolayı Çoban Yusuf köyüne Fitne denmeye başlanmıştır.

Buradan Ballıkaya köyünün Arguvan tarafında bulunan Çeki mezrasının hemen altında Musu köyünün yakınına göç edenlerin burada kurdukları mezraya da Fitne adı verilmiştir.

Bu köyden bazı yaşlılarla yaptığım görüşmede Pirzöğ adını hiç duymadıklarını belirttiler. Belli ki bunların dedeleri oldukça eski bir tarihte gelmişler.

BALLIKAYA VE ÇEVRESİNDEN DERLENMİŞ PİRZÖĞ ÖYKÜLERİ

Kirasız Eşek

Pirzöğ’ü kızdırmak için Kangal ağaları şöyle derler:

“Hz. Ali korkağın biriymiş. Bir dereden geçerken falan adamın sırtına binmiş de öyle geçebilmiş.”

Bu söz Pirzöğ’ün kulağına gider, ellerini kaldırarak şöyle der:

“Hay gurban olduğum hay! Kirasız eşeği bulunca nasıl da binmiş!” 1

“İslam’ın Şartı Altıdır”

Mevsim kıştır ve her yer karla kaplıdır. Kangal ağaları Pirzöğ’ü bir yere yollamak isterler. Sordukları soruyu bilmezse gitmekten kurtulacaktır. Kendi aralarında böyle planlamışlardır.

“İslam’ın şartı kaçtır?”

Bu kadar “kolay” bir soruyu hemen bileceğini düşünürler. Pirzöğ beklemeden yanıtlar.

“Altıdır!”

Ağalar “beş” olduğunu söyleyerek alaylı alaylı gülerler. Pirzöğ gülümseyerek açıklama yapar:

“Altıncısı da kış günü yola çıkmamaktır.”

Ağalar daha bir şey diyemezler. 2

“Ben O İtin İşine Karışmam”

Pirzöğ, bericilerle davara gider, onların sağdıkları sütü alıp getirirmiş. Bir gün bericiler davarları sağıp, sütü yannığa doldururlar ve yola koyulurlar. Yolda nasıl olursa yannık patlar ve süt dökülür. Durumu hemen ağasına ulaştırırlar. Pirzöğ ağanın yanına varır ve şöyle der.

“Ağa süt döküldü.”

Ağa alaylı alaylı güler.

“Karadireğe niye çağırmadın Pirzöğ? Çağırsaydın dökülmezdi.”

Pirzöğ sakin sakin boynunu büker:

“Ağam, çağırmasına çağırdım da; ‘Ben o itin işine karışmam’ dedi. 3

Ağaların Farkı

Pirzöğ’e sorarlar:

“Eski ağalar ile yeni ağaları nasıl bilirsin?”

Pirzöğ yanıt verir:

“Eski ağalar samur kürk giyerler, küheylan ata binerlerdi. Şimdiki ağaların giydikleri setre pantol, bindikleri katır. Üstündeki de piç oğlu piç, altındaki de piç oğlu piç!” 4

Ayı – İt

Pirzöğ, kangal ağalarının bulunduğu meclise girmek üzere iken ağalardan biri şöyle der:

“Ahha! Ayı geldi!”

Bunu duyunca geri çekilir.

“Niye girmedin?” der ağalar.

Pirzöğ boynunu bükerek şöyle der:

“Bu kadar itin içinde bir ayı ne yapsın?” 5

Bok İşlere Karışmaz”

Pirzöğ, ahırın ahmınını süpürür, sepete koyar, omuzlar ki kaldırsın;

“Ya Muhammet, ya Ali!” der, kaldıramaz.

Durumu gören ağa seslenir:

“Çarıyarlara çağır, bak nasıl kaldırırsın.”

Pirzöğ ağanın dediğini yapar, sepeti hemen kaldırır.

Ağa güler:

“Nasıl carına yetiştiler gördün mü?

Bu kez Pirzöğ güler:

“Zaten Muhammet’le Ali bok işlere karışmaz…” 6

“Olmaz mı Ağa?”

Sakalını bıyığını bir bezle kapatarak şehre giden Pirzöğ, çarşıda ağası Hacıağa ile karşılaşır. Ağa, ağzını neden kapattığını sorar. O da dişinin ağrıdığını söyler. Oysa o zaman baskı vardır ve sakalı-bıyığı uzun olanların hakaretle karşılaştıkları, hatta sakal ve bıyıklarının kesildiği olurmuş.

Ağa Pirzöğ’e takılmış:

“Dişinin ilacı bede var. Akşama gel, ağzını arkama tut, dişinin ağrısı geçer.”

Pirzöğ pişkince sorar:

“Peki, ağam eve geldiğimde sen yoksan, ağzımı sizin avradın arkasına tutsam olmaz mı?” Takıldığına bin pişman olan ağa bir şey diyemez. 7

“Sizden mi, Bizden Mi?”

Kangal ağaları ava giderler. Avladıkları tavşanı Pirzöğ’e göstererek sorarlar:

“Bu tavşan sizden mi, bizden mi?”

Pirzöğ sözü uzatmaz:

“Vallahi ağalar, kuyruğuynan kulaklarına bakarsanız sizden; bıyıklarına bakarsanız bizden” der. 8

“Üstten Bastırınca Alttan Kaçtılar”

Ağalar bir gün bir araya gelip yemek yerlerken, Pirzöğ’e birer lokma vererek konuşup takılmak isterler.

Lokmayı ilk veren ağa şöyle der:

“Al, bu Ebubekir’in olsun.”

Pirzöğ lokmayı alır, yer, ikincisi arkasından yetiştirir:

“Al, bu Ömer’in lokması olsun.”

Bu lokmayı da yer, üçüncüsü uzatır:

“Al, bu lokma da Osman’ın lokması olsun.”

Onu da yer. Dördüncüsü gayet alaylı bir biçimde:

“Al, şu da sizin kel Ali’nin lokması olsun” der.

Dördüncü lokmayı da yiyen Pirzöğ karnını sığatlar, kısa bir süre sonra da osurmaya başlar. Ağalar bu kez laf yetiştirirler:

“Ne yapıyorsun Pirzöğ? Böyle iş olur mu sofrada?

Pirzöğ karnını yeniden sığatlar:

“Ne yapayım ağalar? Ali üstten bastırınca diğerleri alttan kaçmaya başladılar” der.

Ağalar bunun üzerine kahkahalarla gülerler.

1 Süleyman ÖZEROL: “Yenilenen Köy Ballıkaya”, Görüş Gazetesi (9 Eylül 1988), Malatya
2 Süleyman ÖZEROL: A.g.g. (10 Eylül 1988), Malatya
3. Süleyman ÖZEROL: “Yenilenen Köy Ballıkaya ve Ballıkaya’dan Derlemeler Üzerine”, Görüş Gazetesi (8 Kasım 1989), Malatya
4. Süleyman ÖZEROL: “Halk Kültüründe Bir Tip: Pirzöğ”, Malatya Yorum Gazetesi (14 Temmuz 1998), Malatya
5. Süleyman ÖZEROL: “Adamın Biri ve Diğerleri”, Malatya Yorum Gazetesi (27 Haziran 2001); http://www.malatyahaber.com
6. KK, Vahap KARADAĞ: Hekimhan 1333, Çanakpınar Köyü
7. KK, Vahap KARADAĞ: Hekimhan 1333, Çanakpınar Köyü
8. KK, Habip ÖZDEMİR: Arguvan, 1960, Malatya 7 Aralık 1995

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı SÜLEYMAN ÖZEROL WEB KAYITLARI içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

3 Responses to Halk Kütüründe Bir Tip: PİRZÖĞ

  1. ismail dedi ki:

    Aşkolsun Süleyman hocama! Bukadar inceleme ve araştırmalarına aşk olsun! Kendisini kutluyor daha nice araştımalara imza atmasını diliyorum!

  2. cafer dedi ki:

    Sayın Süleyman Ozerol bey, araştırmalarınız için teşekkür ederim. Pirzo benim dedem. onun sözleri birer nasihattır. Yanlız. duyduğum sözlerin hepsi sace tek düzen içinde gelmiş. Diger tarihsel. yaşamı anlatani ögüt ve ibretsel sözleri varsa onları anlatmanızıda beklerim. Daha öncede sizin yazınızı okudum.Malatya daki vergi kaynaklarını anlatıyorsunuz. Peki Malatya osmanlı nüfüsüyla ilgi kayıtlara ulaşabilirmiyiz. Pirzo\’nun soy agacı Kefemehmet oglu olarak geçmektedir. Kökü derinde ve saglam yerlere tutunan köklü çınarlar daha uzun ömürlü ve verimli olur. Soyagacı kökünü bulmak, ondan ilham ve kuvvet alarak,sevgi ve saygılarımın insanlara dagılmasını istiyorum. Bu konuda bulduklarınızı iletirseniz memmun olurum. mail.adresim. akkirazcafer@hotmail.com. saygılarımla.

  3. SÖZ dedi ki:

    Sayın Cafer Akkiraz,Merhum ağabeyiniz Mustafa Akkiraz\’ın notlarını ve onun getirdiği bazı konulardan iz sürerek açıklayıcı bilgilere ulaşılacağını umuyorum.Selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s