Ankara Malatyalılar Derneği Kongre…

 

ANKARA MALATYALILAR DERNEĞİ KONGRESİ YAPILDI  

 

 Süleyman ÖZEROL/Eğitimci-Araştırmacı

Malatya İli Kalkındırma Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Kongresi 11 Ocak 2009 Pazar günü saat 14.00’de “Necatibey Caddesi, Sezenler Sokakta gerçekleştirildi. Yılardır başkanlık yapan Faruk Yeşilyurt; birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini, en büyük amaçları olan derneğe yer alma konusunda sorunlar yaşandığını ve bunu gerçekleştiremediklerini, başkanlıkta “artık yeter” dediğini ve aday olmayacağını belirterek, Malatyalıların bir çatı altında toplanıp güzel etkinliklerin yapılmasını istedi.

Yönetim kurulu başkanlığına seçilen Yakup Demir ise; “Tek başıma hiçbir şeyiz; projelerimiz var” diyerek tüm Malatyalı derneklerin ortak karar ve birlikteliği ile hareket edeceklerini, federasyon olmayı hedeflediklerini, derneğin sırtına amaçlarının dernekten yararlanmak değil, Hizmet etmek olduğunu, Malatya ile ilgili iyi niyetle çok şeyler yapmak istediklerini belirtti.

Kongrede, Hekimhanlılar Derneği Başkanı Hasan Alıcı, Arguvanlılar Derneği Başkanı Asım Aydoğdu, Doğanşehirliler Derneği Başkanı Atilla Özdemir, Kuluncaklılar Derneği yönetim kurulu üyesi Battal Yıldız yönetim kurulunda yer aldılar. Seçime birçok Malatyalı köy derneği temsilcisi katıldı. Nurettin Soykan ve Faruk Yeşilyurt “Onursal Başkan” olarak kabul edildiler.

 

Malatya İli Kalkındırma Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Kongresi 11 Ocak 2009 Pazar günü saat 14.00’de “Necatibey Caddesi, Sezenler Sokakta gerçekleştirildi. Başkan Faruk Yeşilyurt’un açış konuşmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi. Fuat Kutsal divan başkanlığına, Mustafa Toy ve Turgut Topçu da yazmanlıklara seçildiler. Yönetim kurulu etkinlik raporu sunuldu.

Başkan Yeşilyurt, derneğin yeniden etkin duruma getirildiği, olumsuzlukların aşıldığını açıkladı. 1997 yılından sonra İzmir Caddesi gibi merkezi bir yerde yer tuttuklarını ve bugüne değin hizmet verdiklerini, Malatya kültür platformları, bürokratlarla görüşmeler, hemşerilerin sorunları gibi konularda çaba gösterdiklerini, “kendi binamız olsun” amacıyla hareket etmelerine karşın bunu gerçekleşmediklerini söyledi. Bir ara özel işleri nedeniyle istifa ettiğini ve derneğin kapanma durumu yaşadığını ve sonrasını açıkladı ve “artık yeter” dediğini, aday olmayacağını belirterek Malatyalıların bir çatı altında toplanıp güzel etkinliklerin yapılmasını istedi. “Amacımız bu olmalı, Malatya Eğitim Vakfı’na da yardımcı olunmalı. Beraber olmaktan gururu duyuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Mehmet Çamur tarafından denetleme kurulu raporu sunuldu.

Malatya eski Kültür Müdürlerinden Sami Çulcu, Malatyalıların sesini Ankara’da duyurmak, kültürel ağırlıklı etkinlikler yapılması, diğer derneklerle işbirliği yapılması gerektiğini öneri olarak sundu. “Malatya’nın öz değerlerine sahip çıkalım. Tabana yayalım. İşadamlarımız çok, onarı da aramıza katalım” dedi.

Yönetim ve denetim kurulu seçimleri liste usulüne göre gerçekleştirildi.

 

Yönetim Kurulu (Asil)

1. Yakup DEMİR

2. Fuat KUTSAL

3. Erhan ÖZCAN

4. Ulvi TOPÇU

5. Cahit BÜÇGÜN

6. Atilla ÖZDEMİR

7. Hasan ALICI

8. Asım AYDOĞDU

9. Battal YILDIZ

10. Murat CAVLAK

11. Bayram BOZAL

12. İzzet BULGURCU

13. Mahmut Suat UZUN

14. Murat Aslan

15. Nuran ALİBEYOĞLU

16. Mehmet Ali ÇELİK

17. Aytekin İŞÇİ

Yönetim Kurulu (Yedek):

1. Neriman TOPAL

2. Bahadır ŞAHİN

3. Erol KURT

4. Recep KOYUNCU

5. Şinasi KAZANCIOĞLU

6. Yahya DEMİR

7. Muharrem GÜRER

8. Şahin ÇUHACI

9. Hasan Hüseyin ADIGÜZEL

10.Erol ATILGAN

11.Kadir OKÇU

12. Nahit MUTLU

13. Ali ÖZDEMİR

14. Hasan ŞAHİN

15. Erhan YILMAZ

16. Adil ÖZKUL

Denetim Kurulu (Asil):

1. Malik ÇAM

2. Süleyman BİLGİLİ

3. Onur TEKTAŞ

Denetim Kurulu (Yedek):

1. Mehmet ÇAMUR

2. Kamil GÖKSU

3. Günay YILDIRIM

Onursal Başkanlar:

1. Nurettin SOYKAN

2. Faruk YEŞİLYURT

 

Atilla Özdemir, dernekte ayda bir toplantı yapılmasını önerdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir; “Tek başıma hiçbir şeyiz; hedeflerimiz var, bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz”, dedi ve yapmak istediklerini sıraladı.

* Ankara’daki tüm Malatyalı derneklerin ortak karar ve birlikteliği ile hareketleri, işbirliği…

* Uzun vadede federasyonlaşma…

* Önemli olan maddiyatla birlikte proje ve çalışmalara da katkıda bulunmaktır.- Yönetim kurulu olarak bizi yalnız bırakmamanızı, sizlerin de proje çalışmalarına ağırlık vermenizi rica ediyorum.

* Kültürel etkinlikleri yardımlaşarak yürütelim…

* Burs verebilmek; MEV Ankara şube ile işbirliği, destek…

* Aktif olmamız gerek…

* Gelen projeleri de değerlendireceğiz…

* Derneğe katkı sağlamak için buradayız. Malatya ile ilgili çok şeyler yapmak istiyoruz.

14 Mart 2009 cumartesi günü Malatyalı derneklerin gecesi önerildi. Diğer öneriler, temenniler ve dileklerin ardından sonra kongre sona erdi.

______________________

FOTOĞRAF: Osman ÇELİK 

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı KÜLTÜR-SANAT-YAZIN HABERLERİ içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s