“Dirençli Eğitimci-Örgütçü ve Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu” Bugün Çıktı

“DİRENÇLİ EĞİTİMCİ-ÖRGÜTÇÜ VE ARAŞTIRMACI HASAN NEDİM ŞAHHÜSEYİNOĞLU” HAKKINDA 

          2001 yılından buyana yaklaşık yılın yarısını (Kasım-Mayıs) Ankara’da geçiriyorum. Malatya’daki çalışmalarımı daha çok burada düzenliyorum. Bunu yaparken derleme ve araştırmalarımı, etkinliklerimi de sürdürüyorum elbette. H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Ankara’da yaşaması, onunla ilgili birçok yazım olması ve Malatya Gönüllü Kültür Adamları dosyamı sürdürmem gibi nedenlerden dolayı onunla ilgili bir kitapçık oluşturdum. Bu kitapçığın önsözüne 9 Mayıs 2006 tarihinde şunları yazmıştım. “1988 yılında Malatya’da Gazi İlkokulunda Alt Özel Sınıf Öğretmeni iken tanıştığımız gazeteci Dinçer Ergenekonlu’ya ‘Yenilenen Köy Ballıkaya’ adı çalışmamın sözünü edince, ‘Getir, H. Nedim Şahhüseyinoğlu ağabeyimiz hele bir incelesin’ dedi. Hamle gazetesinde H. Nedim Şahhüseyinoğlu ile görüştüğümde, çalışmamı Görüş Gazetesinden Celal Yalvaç’a incelemek üzere verdiğini söyledi. Birlikte Kazancı İşhanına, Celal Yalvaç’ın bürosuna gittik. Orada, bugün birçoğu aramızda olmayan birçok kişi vardı. Tanıştık ve çalışmamı incelemekte olduğunu söyledi. Kendisi, fotoğraf makinesi onarımı ile uğraşıyordu.

         Derken okullar tatile girdi ve Ağustos ortalarında Görüş’ün birinci sayfasında, ‘Yenilenen Köy Ballıkaya, Öğretmen Süleyman Özerol’un titizlikle hazırlanmış olduğu bir çevre incelemesi’, ‘Tez özelliği taşıyan bir inceleme gibi’ ön tanıtımlar başladı. Birkaç gün süren bu ön tanıtımların ardından 37 gün tam sütun olarak yayınlandı. 1989’da, ‘Yenilenen Köy Ballıkaya ve Ballıkaya’dan Derlemeler Üzerine’ başlığı altında 19 gün yayınlanan çalışmam ise, önceki çalışmayı tamamlar nitelikteydi. İkisini birleştirerek tek dosya haline getirdim. Bu çalışmam hazırlanmasında emeği geçen babam Hasan Özerol, ABD İndiana Üniversitesinden Prof. Dr. İlhan Başgöz, yayınlanmasında katkı sunan H. Nedim Şahhüseyinoğlu ve Celal Yalvaç bana önderlik ettiler. Şahhüseyinoğlu’yla daha önce tanışmamıza karşın, köyüm Ballıkaya ile ilgili çalışmam sayesinde daha yakından tanıdım ve yirmi yılı aşan dostluğumuz halen sürüyor.

          ‘Malatya’da Gönüllü Kültür Adamları’ çalışmam kapsamında Ankara’da sürekli görüşmemiz ve çok sayıda kitap çalışması olması nedeniyle H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun dosyasını bir kitapçık olarak düzenledim ve bunun kendisi hakkında yapılacak çalışmalarda bir temel olacağını umuyorum. Kitapçıktan bir örnek çıkararak bir görüşmemizde kendisine sundum. Başka bir görüşmemizde, kitapçığı zenginleştirmemi ve kendisi hakkında bir kitap hazırlamamı istedi. Yeni kaynaklarla kitapçığı zenginleştirdik ve elinizdeki kitap ortaya çıktı.”

Şahhüseyinoğlu, Sayın Emel Sungur’a; “Dik durdum, teslim olmadım. Emel Bacı, ben öldüğümde sen bulun. Ayaklarım üstünde dik gömün. Bilinmeyen dünyanın bilinmeyen güçlere karşı dik duracağım” vasiyetinde bulunur. Talip Apaydın ise, “Onun, ‘Ölürsem, beni dik gömün’ sözü öbür dünyada bile eğilmeyeceğini dile getirir” der. “Beni Dik Gömün” sözünü çalışmamıza ad olarak birlikte düşündüysek de; daha sonraki bir görüşmemizde kitabın adının, “Dirençli Eğitimci-Örgütçü ve Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu” olmasını uygun gördüğünü belirtti ve öyle yaptık.

          Şahhüseyinoğlu, on yedi yapıtıyla okurlarıyla buluşmuş, onlarca dergiye-gazeteye yazılar yazmış, birçok etkinliklere katılmış, özellikle ülkemizin eğitim ve kültür dünyasında unutulmayacak yerini almıştır. Bu bağlamda eğitimciliğinin yanında örgütçülüğü ile de kendisini kanıtlamıştır. Seksen yılık yaşamının birçok diliminde çeşitli olaylarla-zorluklarla karşılaşan değerli öğretmenimin yaşamını-uğraşını, kendisi ve yapıtlarıyla ilgili değerlendirmeleri okuduğunuzda, hakkında yazanlar ve yazılanlarla birlikte ülkemiz ve dünyamız ile ilgili birçok konuda görüş ve düşüncelere tanık olacaksınız. “Cumhuriyetin kazanımları uğruna mücadele verirken Cumhuriyetin kurumlarının hışmına uğramışım” diyen Şahhüseyinoğlu’nu daha iyi tanıyacaksınız.

          Süleyman ÖZEROL/21 Şubat 2008

          Ramazan Çiftlikçi’nin Kitap Hakkında Mektubu

Saygıdeğer Hocam,

Ömrünü eğitim, öğretime, kültür ve sanata adamış bir bilgenin yaşamı ve eserlerinin tanıtıldığı son çalışmanızı saygı ve takdirle karşıladım.

Tüm yaşamını onurlu bir mücadele vererek geçirmiş hemşerimiz olan bir aydının çalışmalarının yeni kuşaklar tarafından ilgiyle karşılanacağını umuyorum.

Çalışmalarınızın ve başarılarınızın artarak devamını diler, “Malatya Gönüllü Kültür Adamları” dizisine yeni ciltler kazandırmanızı sabırsızlıkla beklerim.

Selamlar… 

14 Mayıs 2009, Malatya

Ramazan ÇİFTLİKÇİ

 NOT:

Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu ağabeyimizin mevcut eserlerinden bir takım alabilirsen ileride lisansüstü çalışmalardan birinde değerlendirebiliriz sanırım.

Dirençli yaşamının daha uzun sürmesini temenni eder saygılar sunarım. 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=460477

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı Kitaplar içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2 Responses to “Dirençli Eğitimci-Örgütçü ve Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu” Bugün Çıktı

  1. Hüseyin dedi ki:

    sevgili hocam,Yine boşdurmadığının açık özetidir bu çalışman…seni kutluyorum.Devam yola devam… Selam ve sevgiyle…

  2. SÖZ dedi ki:

    Teşekkürler Hüseyin…Selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s