KIRŞEHİRLİ OZANLARIN ŞÖLENİ

Kırşehir’de Muharrem Ertaş Anıtı (FOTO: S. ÖZEROL)
Süleyman ÖZEROL/Araştırmacı-Gazeteci

29 Ocak 2010 günü Ali İhsan Salman aradı Malatya’dan, Nivani’nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Telefon numaramı aldı, ona bildirmek için.  Daha sonra Nivani aradı, 18 Şubatta Ankara’ya Ozan Didari’ni  (Pakize Altan) imza günü varmış, gecesine gelecekmiş, iki Arguvan türküleri kitabı istedi.

18 Şubat 2010 günü saat 16.00 sıralarında Ozan Nivani aradığında Muharrem Temiz’in yazısı ile Volkan Aslan’ın “Malatya Arguvan Yöresi Giyim Kültürü” kitabının tanıtım yazısını düzenliyordum. Yarım saat içinde Ataç Sokağı geçip buldum kendilerini. Eşi de yanındaydı. Biraz beriye gelip çay içtik ve söyleştik. “Babamın Şiirleri”ni armağan ettim. Ayrıca iki de “Arguvan Türküleri” kitabı, Arguvan yolunun tüm sayılarını kendisine verdim, yedek dergiler de… Kenan Şahbudak’ı aradım, Ozan-Der açıksa uğramak için, sonra oraya gittik, kapanmıştı. Döndükten sonra yine çay içtik, Vedat Dalokay salonuna gittik. Nivani’nin, “Kamyondan dökülenleri toplamak” deyimini unutmadım.

Salona girmeden Mustafa Canönde ile karşılaştık. Nivani beni Duran Erdoğan ile tanıştırdı. Kırşehir-Mucur’dan emekli memur, Kırşehir’de Ahi TV’de program yapıyormuş. Bana “Kırşehir Anekdotları” adlı kitabını armağan etti. Ankara’da oturuyor. Salona girdiğimizde kalabalık da durman artıyordu. Hüseyin Soğuk, Kanber Gürbüzdal, Halis Dönmez ile görüştüm. Kenan Şahbudak geldi daha sonra. Halil Elveren (Berdari) yanında Sabri Yıldırım ve Cemalettin Özden ile geldi. Urfa-Kısas’an öğrencilerim. Sabri Adıyaman, Cemalettin İskenderun TEKEL’de çalışıyormuş. Sakarya’daki TEKEL eylemine katılmışlar…

Ahmet Gökçe şiir okuyordu. Âdem Aslandoğan, Gülseren Kılıç, Kenan Şahbudak sahneye çıktılar. Âdem Aslandoğan, “Barabarca düşek Tohma çayına” türküsü… Ozan Nivani ,Pakize Altan’ın (Ozan Didari) kızı da sahneye çıktı. Halis Dönmez semah istedi Kenan Şahbudak çalarken, semah döndük. Halk oyunları oynandı… Nivani ve eşi ile eve gittik, oğlum Yazar da geldi, çay içtik, sohbet ettik…

Ertesi gün Ozan Nivani mesleki anılarından söz etti. Özellikle Polis Radyosunda çalıştığı sekseni yılların ortalarından… Kırşehir’deki Ozanlar Etkinliğine mutlaka katılmamı istiyor. Kırşehir’e döndüler…

26 Şubat günü Kızılay’a indim. Bir kahvede otururken Nivani ile telefonda konuştum. Kırşehirli ozanları anma programının hazırlıkları sürüyormuş. Gençliğin yozlaşmasını konuştuk. O, 20-15 yıldan söz etti, ben ise ABD’nin 200 önceki planlarından… Kalemin kılıçtan üstün oluşuna örnekler verdi. Ertesi gün Dertli Divani’yi aradım. Paris’ten dönmüş, Almanya’ya gitmiş, Nivani’ye bildirdim. Sonra görüşmüşler, beni arayarak kabul ettiğini bildirdi.

16 Mart günü Dertli Divani ve Ozan Nivani ile görüşmeler yaptım. Kendimce bir yazı da hazırladım. 17 Mart günü Kırşehir’e gittim. Kırıkkale’de Dertli Divaninin arabasına geçtim otobüsten. ırşehir Kültür Merkezine gittik. Bizi Nivani ve orada bulunanlar karşıladı. Fikret Dikmen ve Ahmet Özdemir (İhvani) ile tanıştık. Duran Erdoğan ile yine karşılaştık. Kitaplarını sergi yapmıştı. İsa Erdoğan, Mithat Karakuş, Adnan Torun, Hikmet Şentürk, Sinan Erdemir, İdris Altuner, Yüksel Şahin, Feyzullah Yurdakul ile sahne arkasında tanışıp konuştuk. Pakize Altan (Didari) Nizari adlı şairle geldi.

Şair Said Sargın’ın sunuculuğunu yaptığı programda Kırşehir’in gelmiş geçmiş ozanlarından söz edildi. Programa çıkmadan önce tanıştığım ve uzun uzun söyleştiğimiz, fikir alışverişinde bulunduğumuz ozanlarla birlikte katılımcıların tümünü sıralayayım:

Adnan Torun (Toruni), İsa Erdoğan, Ali Sarı (Nivani), Veli Aykut (Dertli Divani), Halil Solak, Pakize Köksal, Naci Değirmenci, Mithat Karakuş, Hikmet Şentürk, Sinan Erdemir, İdris Altuner, Yüksel Şahin, Feyzullah Yurdakul, Ahmet Tekkuş.

Katılanlar bağlamaları ile kendi yapıtları ya da yöre türkülerini çalıp söylediler. Konuk ozan olarak şölene katılan Dertli Divani, ozanlık geleneği ile ilgili konuşmasının ardından kendisine ait olan üç deyişini çalıp söyledi.

Ozanlara katılım belgeleri sunuldu ve program sona erdi.

Fikret Dikmen ile Ozan Nivani’in evinde kaldık. Fikret Dikmen Niğde’den gelmiş, oralı. Yedi şiir kitabı yayınlanmış, ödüller almış, şiirleri bestelenmiş… Geç saatlere kadar kültür sanat adamlarından-olaylarından söz ettik. Ertesi gün kalıp kahvaltı ettikten sonra da sürdürdük söyleşilerimizi. Öğleden sonra şair Temel Gülle’ye uğradık. Âşık Paşa’nın türbesini gördükten sonra kent merkezine inerken elinde bağlama ile bir anıt görün kavşakta. Fikret Dikmen, birisinin elinde bağlam olan Atatürk anıtını da ilk kez gördüğünü söylediğini aktardı. Neşet Ertaş anıtıymış oysa buradaki. Ben de aktör Bilal İnci’ye benzettiğimi belirttim.

Termal’de Muharrem Ertaş anıtını, Caca Bey Medresesini gezdik, Kültür Müdürlüğüne uğradık. 16 30’da Kırşehir’den ayrıldım.

Halk ozanlarına değer vermenin, önemsemenin bir örneği olan “Âşık Said 1. Ozanlar Şöleni” olumlu bir etkinlikti benim için. Çünkü kültürümüzde önemli bir yeri olan ozanlık geleneğinin bir yansımasıydı bu etkinlik. Ancak adını bir ozana bağlamak yerine, “1. Kırşehirli Ozanlar Şöleni”, “1. Kırşehir Ozanları Şöleni” gibi bir adla düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncemi de belirtmeliyim. Öğrendiğimiz kadarıyla kendi ilçesinde Âşık Said adına zaten her yıl şölen düzenleniyormuş…

Etkinlikte tüm emeği geçenleri kutlar, teşekkür ederim.

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı KÜLTÜR-SANAT-YAZIN HABERLERİ içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s