HALK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLLERİ; 2010

HALK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLLERİ; 2010

Süleyman ÖZEROL/Araştırmacı-Gazeteci

Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu: ”Türk kültürü, dünyada en önde yer almaktadır…”

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nca 1981 yılından beri dağıtılan 2010 yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri, 18 Aralık 2010 Cumartesi günü Türkiye Yazarlar Birliği’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, ”Mutfağından musikisine, halk oyunlarından diğer konularına kadar Türk kültürü, dünyada en önde yer almaktadır” dedi.

1955 yılında halk kültürü alanında bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulan Türk Kültürü Araştırmaları Kurumunun bugüne kadar aynı alanda etkinlik gösteren diğer kurumlar gibi gelişemediğini, bunun da devlet desteğinin olmamasından kaynaklandığını belirten Nasrattınoğlu, kendi olanakları ile çalışmalar yaptıklarını da dile getirdi.
Halk kültüründen beslenmeyen bir kültürün yaşama şansı olamayacağını ve gelişemeyeceğini anlatan Nasrattınoğlu, ”Mutfağından musikisine, halk oyunlarından kültürün diğer konularına kadar Türk kültürü, en önde yer almaktadır. Bunu sadece bizler değil yabancılar da söylüyor. Bizim kültürümüz yalnız Anadolu ile sınırlı değil. Balkanlar’ın hangi köşesine giderseniz gidin, kültürümüzün bazı öğelerini görmeniz mümkündür” diye konuştu.
Nasrattınoğlu, Kurumlarının Türk kültürünün değerlendirilmesi, belgelik oluşturulması, yaygınlaşması ve dünyaya tanıtılması konusunda hizmet verdiğini; ”Bu kapsamda kültürümüze hizmet etmiş, yaygınlaşması konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları takip ederek ödüllendirdiklerini” de bildirdi.
Türk halk kültürüne katkılarından dolayı aşağıda belirtilen kurum ve kişilere ödülleri verildi.

1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
2. T.R.T. Genel Müdürlüğü
3. Türkiye Yazarlar Birliği
4. Folklor Kurumu
5. Osmaniye Folklor Araştırmaları Derneği
6. Prof. Dr. Abdullah ATİYYE (Mısır)
7. Kutlay DOĞAN
8. S. Radiye GÜL
9. Prof. Dr. Kadir GÜLDİKEN – GOLKARIAN (İran)
10. Şahver KARASÜLEYMANOĞLU
11. Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI
12. Kenan OFLAZ
13. Ergün VEREN
14. R. Gülenay YALÇINKAYA

Ödül alan kurum temsilcileri ve kişiler de konuşmaları ile görüşlerini dile getirdiler.
Bu ödül töreninde tanıdığım iki halk kültürü araştırmacısını da sizlere tanıtmak istiyorum.

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver NASRATTINOĞLU’nun Ödül’2010 Törenini Açış Konuşması

1955 yılında, Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad KÖPRÜLÜ ve o dönemin Üniversite Hocaları tarafından kurulmuş olan Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, kurulduğu günden bu yana; son derece zengin olan Türk Halk Kültürünün derlenmesi, belgelenmesi ve değerlendirmesi konusunda etkili çalışmalar yapmıştır.
Değerli konuklarımız; halk kültürü, bütün kültürlerin ana kaynağıdır. Başka bir deyişle folklor; başlı başına bir bilim dalı olduğu gibi, öteki bütün bilimlerle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkilidir. Bu bilimin önemini, bizden önce yabancılar anlamışlar ve yaptıkları araştırmalar sonunda, Türk Halk Kültürünün, çok önemli ve değerli özelliklere sahip olduğunu, yaptıkları yayınlarla ortaya koymuşlardır.
Örneğin; Türk Halk Musikisi, son derece zengindir… Böyle olduğu içindir ki, dünyaca ünlü Macar Etnomüzikolog Bela Bartok, A.Adnan Saygun’la birlikte Anadolu’yu adım adım dolaşmış; Toros Dağlarında, konar-göçer Türkmenlerden yaptığı derlemelerden yararlanarak en büyük bestelerini yapmıştır. Yani bu büyük müzik ustasının en önemli bestelerinin ilham kayrağı, Türk Halk Musikisidir. Bunun böyle olduğunu başka yabancı uzmanlar da itiraf etmişlerdir.
Türk Mutfağı, dünyanın en zengin mutfağıdır… Türk Halk Oyunlarının, kostüm ve figür zenginliği dünyanın başını döndürmektedir… Gelenek ve göreneklerimiz; el sanatlarımız ve zanaatlarımız, başlı başına ilgi kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla, büyük Milletimizin, halk kültürü de çok büyüktür.
Folklor, bütün çağdaş sanatların ana kaynağıdır. Folklordan esinlenmeyen bir sanatın değeri yoktur. Bugün eğer, Azerbaycan’da bir millî opera varsa, kaynağını Azerbaycan-Türk folklorundan almaktadır. Örneğin, Üzeyir Hacıbekov’un dünyaca ünlü ve Türkiye’de de yıllardır sahnelenmekte olan “Arşın Mal Alan Opereti” bütünüyle folklordur.
Değerli konuklarımız,
Kurum olarak bugüne kadar yaptığımız önemli faaliyetler, Kurumumuzun 55.Kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Genel Sekreterimizin hazırladığı kitapta özet olarak sunulmuştur. Bu nedenle bunları burada ana başlıklar halinde dahi sunabilecek zamana sahip değiliz. Yayımladığımız kitapların sayısı da 40’a ulaşmış bulunmaktadır.
Bütün bunların dışında, Türk Halk Kültürü ile Türkiye içinde ve dışında yapılan çalışmalar, imkânlar ölçüsünde takip edilmiş ve 1981 yılında başlayarak, halk kültürümüze önemli katkılarda bulunan kişi ve kuruluşlar ödüllendirilmiştir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Bakan Sn. Ertuğrul Günay

Kültür ile Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesi ve eski Kültür Bakanlığı’na bağlı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün lağvedilerek, folklor çalışmalarının Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir daire tarafından yürütülecek olması, bizi endişelendirmişti. Ancak, bugüne kadar endişelerimizin yersiz olduğunu görmekle mutlu olduk.
Bakanlığın sadece son yıllardaki faaliyetlerine baktığımızda, bizi mutlu eden şu olaylarla karşılaşmaktayız:
-UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde Mevlâna ve Sema Ayini, Meddahlık, Karagöz, Aşıklık, Alevi Bektaşi Ritüeli, Nevruz, Semah, Kırkpınar Yağlı Güreşler, Nazar Boncuğu, Tören Keşkeği gibi geleneklerimizin yer almasının sağlanması, gelecek yıl da Hıdrellez ve Aşure’nin de bu listeye dahil edilecek olması sevindirici olmuştur.
-Bu konularla ilgili olarak başta Ankara olmak üzere, çeşitli kentlerde etkinlikler düzenlenmesi; Kaşgarlı Mahmud, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin UNESCO listesine dahil edilerek, dünyanın her yerinde anılmasının sağlanması, ülkemiz ve milletimiz için önemli faaliyetler olarak görülmektedir.
-Bakanlık son yıllarda, halk kültürümüz açısından değerli yayınlar da yaptı:
1.Türk Edebiyatı tarihi, 4 Cilt (2007)
2.Aşk Ocağında Can Olmak (2007)
3.Gölgenin Renkleri (2008)
4.Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Mirası (Türkçe-İngilizce,2006)
5. Hacı Bektaş-ı Veli Belgesel Filmi (2009)
6. Kaşgarlı Mahmut Prestij Kitabı ve Belgesel Filmi (2009)
7. Türk ve Osmanlı Mutfağı Belgeseli (2009)
8. Klasik Karagöz Oyunları Kayıt Projesi (2009)
9. Alevi Bektaşi Kültürü Prestij Kitabı (2009)
10. Gümüşhane Halk kültürü (2010)
11. Kütahya Halk Kültürü (2010)
12. Çorum Halk Kültürü (2010)
13. Kars Yöresi Âşıkları CD’si (2010)
14. Sıra Gecesi Belgesel Filmi (2010)
15. Yaşayan İnsan Hazineleri Belgesel Filmleri (16 Kişi, 2010)
Ayrıca, yılın sonuna kadar Pehlivan Prestij Kitabı, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Kataloğu (10 Cilt), Âşık Hikâyeleri, Çocuk Oyuncakları Kataloğu ve Sempozyum Bildirileri, Türkiye Geleneksel El Sanatları Haritası, Muharrem Ertaş Hikayeli Türkü CD’si, Türk Halk Oyunları DVD’si, Anadolu Halk Çalgıları Multimedia CD’si ve Meddahlık Çalıştayı gibi proje ve yayınlar, halk kültürümüze kazandırılacaktır.
Bütün bunlar, Sn. Ertuğrul Günay’ın Bakanlık görevine başladığı günden bu yana gerçekleştirilen etkinliklerdir. Kuşkusuz Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü çalışmaları da büyük ölçüde halk kültürü içeriklidir. Örneğin Ankara, İstanbul, Sivas ve Ş. Urfa THM koroları, bu bize özgü musikinin en iyi şekilde yaşatılmasında büyük rol oynamaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Türk Dünyası Müzik Toplulukları, geleneksel musikimizin, dünya sathındaki zenginliğini ortaya koymaktadır. Sabancı Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Halk Oyunları yarışmaları, halk oyunlarımızın kostüm ve musiki zenginliğiyle birlikte ne denli değerli olduğunun somut göstergesi olmakta; Devlet Halk Dansları Topluluğu ise, oyunlarımızın, gerektiğinde modernize edilebileceğini göstermektedir.

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU-T.R.T.
Genel Md. İbrahim Şahin

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Sn.İbrahim Şahin’in genel müdürlük görevini üstlenmesiyle birlikte önemli aşamalar kaydetti. Özellikle televizyon kanallarının çoğalmasıyla birlikte, halk kültürümüzle ilgili yayınlar arttığı gibi, artan kanallar vasıtasıyla halk kültürümüzün daha geniş çevrelerde sevilip benimsenmesine yol açtı.
Halk musikimiz, TRT’nin geniş ilgisiyle, yozlaşmaktan ve unutulup gitmekten kurtulmuş; aksine derleme ve arşivleme çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte, daha çok sevilir hale gelmiştir. Zira halk musikimiz, dünyanın en zengin müzikleri arasında olup; birçok ünlü bestekâr tarafından, dünya klasiklerine ilham kaynağı olmuştur. Örneğin Bela Bartok; en büyük eserlerini, Türk halk musikisinden esinlenerek bestelemiştir. T.R.T., TSM, Klasik müzik, mehter musikisi gibi çeşitli türlerdeki eserleri olduğu gibi THM önemli eserleri de CD’ler halinde kamuoyunun ilgisine sunmakla önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Keza, 3 ciltlik “THM Seçme Eserler” ve 3 ciltlik THM Sözlü Eserler Antolojisi” ile de, kitap bütünlüğünde değerli bir külliyat yayımlamıştır. Bu cümleden, TSM ve Çocuk Şarkıları ile ilgili 12 ciltlik bir başka külliyata da değinmek gerekir.
TRT televizyonlarında yayımlanan, halk kültürü içerikli yayınlar ana başlıklar halinde şunlardır:

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

D.Mehmet Doğan, Yahya Akengin, Tayyar Alper, M.Cemal Çiftçigüzeli, Necmettin Türinay, Beşir Ayvazoğlu, Saadettin Elibol, Hüsnü Aktaş, Yavuz Bülent Bakiler, Erdem Bayazıt, Mustafa Yazgan, Zeki Ceyhan, Hasan Kayıhan ve A.Günbay Yıldız gibi değerli yazarlar biraraya gelerek, 1978 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’ni kurdular.
Geçen 32 Yıllık süreçte bu Birlik, çok önemli aşamalar kaydettiği gibi; edebiyat, sanat ve kültür alanında ülkemizdeki gelişmelere büyük katkılarda bulundu. Bu arada İstanbul, Kahramanmaraş, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Ankara, İzmir, Sakarya, Gaziantep vb. gibi önemli kentlerimizde şubeler açılarak, etkinlikler vatan sathına yayıldı.
Ankara’daki Genel Merkezin yönetip yönlendirdiği, Türkiye içindeki çalışmaların yanı sıra, ülke dışında da sürekli faaliyetlerde bulunuldu. Uluslararası seviyedeki çalışmalar ise, daha çok Türk Dünyası ile kültürel bütünleşme konusunda takdire şayan bulundu.
Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenleri
Türk Dünyası şair ve yazarlarını buluştulan önemli etkinliklerden birisi olan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenlerinin ilki Bursa’da (1992), ikincisi Kazakistan-Almatı’da (1993), üçüncüsü Türkmenistan-Aşgabat’da (1994), dördüncüsü Kıbrıs-Girne’de (1996), beşincisi Fransa-Strasbourg’da (2002), altıncısı Ukrayna-Kırım-Akmescit’de (2004), yedincisi Makedonya-Üsküp’te (2006), sekizincisi Azerbaycan-Bakü’de (2009) yapıldı. Ayrıca, Suriye’nin Halep şehrinde düzenlenen “Uluslararası Mevlâna Günleri” (2006) ve Makedonya’nın başkenti Üsküp’de düzenlenen “Yahya Kemal Bilgi Şöleni” (2008) kültür ve sanatımızın bu ülkelerde tanıtılması bakımından önem arzetmektedir.
Yılın Sanat ve Fikir Adamları Ödülü
Türkiye Yazarlar Birliği 1982 Yılında başlattığı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” seçimini başlattı ve bu geleneği günümüze kadar sürdürdü. Yapılan seçimde, “Folklor” dalının da yer alması ve bu konuda çalışma yapanların da ödüllendirilmesi, bizi memnun etti.
Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı
Önemli bir faaliyet de, 1994 Yılında yayımlanmaya başlayan ve gelenekselleşerek günümüze kadar devam eden, “Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı”dır. Bu önemli “Yıllık”ta, yıl içerisinde gerçekleşen folklor olaylarına da geniş yer verilmesi, Kurumumuz ve Türk halkbilim çevrelerinde memnuniyetle karşılandı.
1.Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi
5-7 Kasım 2010 Tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 1.Milletlerarası Şehir Tarihi Kongresi’ne Türkiye’den ve Türkiye dışından iştirak eden bilim adamlarıyla uzmanların sundukları bildirilerin çoğu, halk kültürü konularını da içermektedir.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği etkinlikleri ise, burada zikredilemeyecek kadar çoktur.

FOLKLOR KURUMU

1964 yılında Türk Folkloru üzerinde araştırma, inceleme ve derleme yapmak, Türk Folklorunu tanıtmak için icra grupları oluşturmak, yurt içinde ve yurt dışında tanıtma çalışmaları yaparak turizme katkıda bulunmak, Türk Folklorunu öğretmek ve bilimsel yayınlar yapmak amacı ile “Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurumu Derneği” adı ile kurulmuştur. 1966 yılında Milli Folklor Araştırma Dairesi’nin kurulması ile amacına ulaşan dernek, çalışmalarını 1966’da “Türk Folklor Kurumu”, 1971’ den günümüze “Folklor Kurumu Derneği” ismi ile sürdürmektedir.
Dernek, 1969 Yılında “Halkbilim” adlı derginin yayınını başlatmış ve bugüne kadar derginin 69 sayısı yayımlanmıştır.
1995’ten başlayarak, 5 kez Sultanahmet Folklor Festivali;
2000 Yılından itibaren ara vermeden 10 Yıl Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali düzenlemek suretiyle, halk oyunlarımızın yaşatılması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
Derneğin önemli etkinliklerinden birisi de, yıllardır yapmakta olduğu alan araştırmalarıdır. 1964 Yılından bu yana yapılan bu çalışmalarla çok sayıda halk kültürü ürünleri derlenmiş ve arşivlenmiştir.
Folklor Kurumu Derneği Halk musikimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalar ve halk tiyatrosu çalışmalarıyla da, halk kültürümüze önemli katkılarda bulunmuştur.
Folklor ”Halkbilim” dergisi 1969 yılından 2010 yılına kadar toplam 69 sayı yayınlanmıştır. 70.sayı bugünlerde basılmaktadır.
Muzaffer Sarısözen, Âşık Veysel vb. anma geceleri yapmıştır. 1995’ten itibaren 5 yıl Sultanahmet Folklor Festivali, 2000 yılından itibaren 10 yıldır Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali yapmıştır. Yakın zamanlarda Elbistan ve Mut’ta alan araştırmaları yapmıştır. 1964 ‘ten bu yana halk müziği, halk oyunları ve tiyatro çalışmaları devam etmektedir. Derleme arşivimizde yaklaşık 15.000 sayfalık folklor derlemeleri, birçok etnografik malzeme mevcuttur.

OSMANİYE FOLKLOR ARAŞTIRMA DERNEĞİ (OFAD)

Kısaca OFAD olarak tanımlanan Osmaniye Folklor Araştırma Derneği, Osmaniye ve Çukurova kültürünü araştırıp değerlendirmek amacıyla 1995 Yılında kuruldu. Dernek, 1998’de başlattığı “Çukurova Âşıklar Bayramı ve Âşık Feymani Şenlikleri”ni geleneksel hale getirerek, günümüze kadar, her yıl düzenledi. Âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşadığı bölgede, Feymanî gibi, ülkemizin yetiştirdiği büyük bir ozanın onore edildiği şölenlerin büyük ilgi gördüğü muhakkaktır.
Dernek amaçları doğrultusunda;
-Bela Bartok Paneli,
-Zorkun Bozlak Günleri
-Halk Oyunları çalışmaları
-Yerel basında folklor ağırlıklı yazılar yayımlanması
-Folklor derlemeleri ve arşivlenmesi
-Âşıklık Geleneği Çalıştayı (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte)
-Osmaniye Halk Oyunları, Mahalli Giysiler ve Oyun Müzikleri alan ve envanter
çalışması ve arşivleme” (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA ile birlikte)
Gibi çalışmalar da yapmak suretiyle, halk kültürümüzün yaşatılmasına katkıda bulunmaktadır.
“Okuntu” adıyla yılda bir kez, dergi yayımlamakta olan derneğin kitap bütünlüğündeki yayınları şunlardır:
1. Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu, 2004
2. Uluslararası Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a, Dadaloğlu’ndan Âşık Feymani’ye
Kültür Sanat ve Folklor Sempozyumu, 2005
3. Bütün Yönleriyle Osmaniye Folkloru, 2005
4. Osmaniye Merkez İlçede Âşıklık Geleneği, 2006
5. Yüksel Özden Ağıt Yarışması – Osmaniye ve Yukarı Çukurova Ağıtları (baskıda)

Prof. Dr. Abdullah Atiyye ABDÜLHAFIZ

Mısır’ın başkenti Kahire’de 1961 Yılında doğdu. 1983’de Kahire Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi İslam Eserleri ve Sanatı Bölümü’nden mezun oldu. 1988’de Ankara Üniversitesi’ne bağlı TÖMER’de Türkçe programını tamamladı. 1984-1987 yılları arasında Mısır Mansoura Üniv. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü’nde asistanlık yaptıktan sonra; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda 1991’de “Kahire’de Emir Tağrıberdi Külliyesi H.884” adlı teziyle Yüksek Lisans; 1994’de de “Osmanlı Döneminde İstanbul ile Kahire Arasında Mimari Etkileşimler” adlı teziyle de doktora yaptı.
2004 Yılında Doçent olan Atiyye, 2005’de Mansoura Üniv. Ed. Fak. İslam Eserleri Bölüm Başkanlığı’na atandı. Burada Osmanlıca, Osmanlı sanatı, Memlüklü Sanatı, Bizans ve Sasani Sanatları, Abbasi Sanatı ve Hat Sanatı üzerine dersler verdi.
Prof. Dr. Abdullah Atiyye, Osmanlı-Türk tarihi ve sanatı ile ilgili birçok makale yazıp, bunları Türkiye ve Mısır’daki bilimsel dergilerde yayımladı. Ayrıca, yine bu konulardaki bildirileriyle, çeşitli bilimsel toplantılara iştirak etti.
Hayatı boyunca Türkiye-Mısır ilişkilerinin gelişmesi için çaba sarf eden bu değerli bilim adamı, Mansoura Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Dünden Bugüne Mısır ve Türkiye” konulu bir düzenleme yaparak, konuyla ilgili bildirilerin sunulmasını sağladı; T.C. Kahire Büyükelçisi’nin de iştirak ettiği o düzenlemede ayrıca, “Anadolu’daki Türk Mimarisi” konusunda bir konuşma yaptı.
Kahire Büyükelçiliğimizin düzenlediği tüm etkinliklere katılan Atiyye, TRT Kahire Bürosu tarafından hazırlanan “Mısır’daki Medeniyetler-Osmanlı ve Türk Varlığı” konulu belgeselin danışmanlığını yaptı. Keza Kanal 7 Televizyonunun “İskele Sancak” programına da Kahire’den canlı konuşmacı olarak katıldı.
Arap Arkeologlar Kurumu, Arap Tarihçiler Birliği ve Mısır Tarih Kurumu üyesi olan Atiyye’ye, 2000 Yılında Mansoura Üniversitesi tarafından teşvik ödülü verildi.
Atiyye’nin basılı eserleri şunlardır:
1. Osmanlıca Metinler ve Dil Bilgisi, Mansoura 1996
2. Türk Sanatı Araştırmaları, Kahire 2005
3. Mısır’da Osmanlı Mimarisi, Kahire 2006
4. Mısır’da Memlüklü Mimari Eserleri, Kahire 2007
5. İslam Sanatı ve Eserleri, Kahire 2007
6. Sasani ve Bizans Sanatları, Kahire 2008

Kutlay DOĞAN

1948 Yılında Kars’ın Arpaçay ilçesinde dünyaya geldi. 1970 yılından bu yana gazetecilik yapan Kutlay Doğan, Ankara’da “Hüryurt” gazetesini ve üç dilde yayınlanan “Türkiye’nin sesi” dergisini çıkardı. İnceleme ve araştırma yazıları çeşitli gazetelerde yayımlandı. Üç yıl Türkiye Gazetesi’nde yazarlık yapan Kutlay Doğan, 1995 yılından 2005 yılına kadar TRT’de haftalık olarak yayınlanan “Politika Kulvarı” adlı programın Genel Yönetmenliğini yaptı. Yayınlanan bu program içerisinde siyasi liderlerin hayatı başta olmak üzere 100 civarında kısa belgeselin yönetmenliğini yaptı. Aynı dönem içerisinde yine TRT’de bir yıl süreyle haftalık olarak yayınlanan “İller Yarışıyor” adlı program ile TGRT’de haftalık olarak yayınlanan “Tele-Politik” adlı programın 18 ay süreyle yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini yaptı. 1993’den bu yana Türk Haberler Ajansı’nın Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
1997 yılından bu yana her yıl Başbakanlık Basın -Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından 11 ayrı dilde bastırılarak bütün dünyaya dağıtılan Türkiye’nin Resmi Tanıtım Kitabını hazırlamaktadır.
Türk Dünyası Âşıkları üzerine 35 yıldır araştırma ve çalışmalar yapan Kutlay Doğan, “Âşıklar Meclisi Geleneği” adlı 75 dakikalık bir belgeseli Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine kazandırdı.
Türk Konut’un kurucularından olup kuruluş yıllarında Genel Başkan yardımcılığını yürüten Kutlay Doğan 5 yıl süreyle de Türk Basın Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü.
Bir yılı aşkın süredir TRT AVAZ kanalında haftalık olarak yayınlanan “Âşıklar Meclisi” adlı kültür programının yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini yapmaktadır. Doğan’ın halk kültürü çalışmaları ana başlıklar halinde şöyledir:
– Türk Dünyası Halk Şairleri ile ilgili 35 yıllık araştırma yapmak ve geniş bir arşiv oluşturmak
– Türk Destanları (Halk Hikâyeleri) üzerine araştırmalar yapmak
– Halk Şairlerinin ürettiği destanları hikâye anlatım geleneği ve tiyatral canlandırma şeklinde televizyon yayınına aktarmak
– Türk Halk Şairlerinin belgesellerini hazırlamak (Bu güne kadar 35 halk şairinin belgeseli hazırlanmıştır)
– Yörelerine göre Âşık havaları üzerinde çalışma ve derleme yapmak
– Âşıklar meclisi geleneği içinde bulunan; “Atışma” , “Hikâye” , “Muamma” , “Usta malı söyleme”, “Âşık Havaları” gibi dallardan oluşan ve TRT AVAZ kanalında bir yıldan fazla bir süredir haftalık olarak yayınlanan “Âşıklar meclisi” programını hazırlamak.

Sibel Radiye GÜL

1953’te Kayseri’de doğdu. Folklorik Bebek çalışmalarına Mersin’de Huriye Özcan’la başladı. 1994’ten 2002’ye kadar Ankara’da kurduğu atelyede çalışmalarını sürdürdü. 2001 yılında Türkiye’nin ilk Bebek Müzesini kurmak için Nevşehir Ürgüp ilçesi Mustafapaşa’da eski bir konağı satın alarak müze kurma çalışmalarına başladı. Müze restorasyonunu bir sanatçı titizliğiyle oluşturdu. 2008 yılından itibaren Sanatseverlerin hizmetine sundu.
Gül, Türk süsleme sanatı, ebru, ahşap heykel oymacılık gibi konularda aldığı eğitimi, folklorik bebek kompozisyonlarında bir araya getirerek çalışmalarına devam etti. Türkiye’nin pek çok şehrinde çeşitli kuruluşların davetiyle, tarih konulu pek çok uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlara sergileriyle katıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinde kişisel ve karma sergiler açtı.
23 Haziran 1999’da Ankara Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanlığında “ Radiye Gül Folklorik Bebekler Daimi Sergisi” açıldı ve o tarihten beri bu sergi sanatseverlerle buluşmaktadır. Zengin ve kültürel mirasımızı, gelenek ve görenekleri bugüne taşıyan özgün folklorik bebek kompozisyonlarında, tarihe mal olmuş kişi ve olaylar, el yapımı kıyafetler ve aksesuarlarla anlatılmaktadır. Folklorik bebek sanatı ile ilgilenen öğrenciler de yetiştiren Gül, Kurumumuzun üyesi olup, çalışmalarına Ürgüp Mustafapaşa’da tarihi bir konakta açtığı Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Radiye Gül, 1988-2010 Yılları arasında 32 kişisel sergi açtı ve 12 karma sergiye eserleriyle iştirak etti. Bunlar arasında, Kurumumuzun düzenlediği sergiler de yer almaktadır.

Prof. Dr. Kadir GOLKARIAN (Güldiken)

1964 yılı İran’ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi olan Tebriz kentinde doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini aynı şehirde bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladı. 1991 yılında Ankara üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olarak aynı yıl Tömer merkezinde çalışmaya başladı. 1991-92 yılında ise Fars dili ve edebiyatı dalında Doktorasını fahri olarak İran’dan aldı. Aynı zamanda öğretmen okulunda çalışarak, yazarlık ve çevirmenlik işlerine devam etti. Aynı yıllarda Tebriz Radyo ve televizyon kurumunda sözleşmeli olarak gündelik “aile” adlı programa metinler yazıp vermeye başladı. 1994 yılı bir öncesinden bastığı üç dildeki Türkçe- İngilizce- Farsça Moheg sözlüğü “Altın Kitap Ödülü”nü kazandı. Dolaysıyla yurtiçi ve yurtdışında çok ilgi çekerek, Azerbaycan cumhuriyeti Hazar üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etti. Yine Azerbaycan’da olduğu dönemlerde doçent unvanı aldı. 1997’de Azerbaycan ilim ve kültürel Araştırmaları Merkezi (AİKAM)’ı kurdu ve bu merkezin şemsiyesi altında İran- KKTC dostluk ve kardeşlik derneğini de faaliyete geçirip çalışmalarını sürdürmeye başladı. 1998 yılında, Tebriz kentinde “1. Uluslararası Azerbaycan tanıtımı sempozyumu”nu Türk dünyası ülkelerinden ve İran’dan bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirdi ve böylelikle İran ve İran Türkleri tarihinde ilk öze dönüş kültürel-sosyal-edebi çalışma ve hareketin başlanış tuşuna basmış oldu. 1 yıl faaliyetleri devam ettikten sonra kısıtlamalar nedeniyle bu merkez kapatıldı ve Kadir Golkarian 2 yıl bütün kültürel çalışmalar ve öğretimden uzak tutuldu. Bir süre de Tebriz Azad İslami üniversitesinde çalışıp; üniversitenin araştırma ve istatistik incelemeler kurumu müdürlüğünü de üstlendikten sonra üniversiteden ayrıldı ve serbest çalışmaya başladı. Halen araştırmalar yapmakta, gazete ve dergilerde çeşitli konuları içeren yazılar yayımlamakta ve çeviriler yapmaktadır.
Yaptığı çalışmalardan dolayı, Türkiye ve İran’daki kimi kurum ve kuruluşlardan ödüller alan Kadir Golkarian Türkiye Yazarlar Birliği, İran Ehl-i Kalem Birliği, Pen Yazarlar Kulübü, Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği, Güney Azerbaycan Aydınlar Cemiyeti ve Atatürk Araştırma Merkezi üyesidir. Halen 2006 yılında kurduğu “Sarayı Mehr Aftab” kurumunun Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olup, bu kurum kimsesiz çocuklara yardım amacı taşımaktadır.
Kadir Golkarian, çevresinin de baskısıyla, Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilmiş; ön elemede başarılı bir puan almıştır. Temennimiz, bu büyük ödülü de almasıdır.
Golkarian, Güney Azerbaycan’da Türk dili, edebiyatı ve folklorunun tanınması konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Özellikle, gençlerin Türk dilini kurallarıyla birlikte öğrenmelerine öncülük etmekte; onların bir Türk-Türkiye dostu olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Bir başka deyişle o, Türkiye ile İran arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerine gerçekten değerli katkılarda bulunmaktadır. Edebiyat ve dil alanındaki çok yönlü çalışmalarına, halk kültürü konusunu da eklemiş olup, ülkemizdeki halkbilim sempozyumlarına bildiriyle katılmaktadır. Bu cümleden, Kurumumuz ile de bir işbirliği protokolu imzalamış olup, Türkiye-İran, halk kültürü alanındaki ilişkilere de öncülük etmiştir.

Şahver KARASÜLEYMANOĞLU

1946 Yılında Şavşat’ta doğdu. 1965’de Erzurum Nene Hatun İlköğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra, 5 yıl öğretmenlik yaptı. 1981’de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Ankara’nın çeşitli okullarında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 2001’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
1968’de M.E.B.’ca açılan “Folklor Araştırmacısı”; 1974’de Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı’nca açılan “Folklor Derleyicisi Yetiştirme” kurslarına katıldı. Bundan sonra özellikle Artvin folkloru ile ile araştırma, derleme ve değerlendirme çalışmalarına yöneldi. Çeşitli gazete ve dergilerde, bu doğrultuda yazılar yayımladı. O arada bilimsel toplantılarda ve konferanslarda, halkbilim içerikli konuşmalar yaptı.
Öte yandan derlediği folklorik malzemeleri, zaman zaman düzenlenen sergilerde ve o arada Kurumumuzun 40.Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlediği sergide izleyenlerin dikkatlerine sundu. Kendi eserlerinin yanı sıra, örneğin Aynur Erdem’in Artvin yöresinde kullanılan eski giysilerden aldığı parçalardan oluşturduğu bez bebeklerin başkentte sergilenmesine öncülük etti.
Karasüleymanoğlu folklor çalışmalarıyla birlikte edebi çalışmalar da yapmaktadır. Gerek düzyazı, gerekse şiirleriyle de dikkatlerine üzerine çekmeyi başardı. Ayrıca fotoğraf sanatı ile de ilgilenerek, çektiği fotoğrafları birçok kez sergiledi.
Gerek halk kültürü, gerek şiir ve düzyazı, gerekse fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalarından dolayı ödüller aldı. Murgul’da doğum, ölüm ve evlenme ile ilgili halk inançları, Şavşat ve Yusufeli halk ilaçları ve gelenekleri konusundaki çalışmalarını bilimsel sempozyumlarda bildiri olarak sundu ve yayımladı. Âşık Edebiyatı ile ilgili çalışmalarında, özellikle Efkari, Gülpaşa Dursun, Kara, Yetimi, Osman Kaya, Yusufelili Özeri, Seyfettin Ermişoğlu ve Taştan Çıralar gibi, kendi yöresinden yetişmiş olan ozanları ele aldı.
Kitap bütünlüğünde hazırladığı eserler şunlardır:
1. Artvin’de Turizm (1998. Halk kültürü ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır)
2. Şiirimizde Artvin (2004. 200’den fazla âşığın şiirleri yer almaktadır)
3. Artvin’de Halkbilimi Araştırmaları (Çeşitli yayım organlarında çıkan yazıları)
4. Çoruh Söyleşileri (50 kişiyle yapılan halkbilim içerikli söyleşi)
5. Artvin’i Görmeden Ölme (Artvin Folkloru ile ilgili kitap, baskıda)
Kendisi gibi, halkbilim uzmanı, şair ve yazar olan Aydın Karasüleymanoğlu ile evli olan Şahver hanımın 3 oğlu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI

1963’de Çorum’da doğdu. 1986’da A.Ü. Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu’ndan mezun oldu ve aynı yerde Araş. Görevlisi olarak göreve başladı. 1989’da Yüksek Lisans, 1995’de de doktora eğitimini tamamladı. 1997’de doçent, 2004’de profesörlüğe yükseldi. Halen El Sanatları Bölümünün başkan yardımcısıdır.
Kurumumuzun üyesi olan Kayabaşı, birçok yüksek lisans teziyle birlikte, aralarında Kurumumuz üyesi olan Fatma Nur Başaran, Tuba Çıttır, Vildan Bacan gibi genç bilginlerin de bulunduğu birçok doktora tezini yönetti.
Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde İngilizce yayımlanan bilimsel makalelerinin yanı sıra çeşitli bilimsel toplantılarda kişisel ve müşterek bildiriler sundu ve bunlar, ilgili kitaplarda yer aldı. Bunlardan bazıları şunlardır:
– ARLI, M. KAYABAŞI, N. ERDOĞAN, Z. , Kilim İpliklerinin Boyanması, Eşme1995.
– BAYRAKTAR, N. KAYABAŞI, N. Almanya, 1995. KAYABAŞI, N. 1996. Halı ve Kilim İpliklerinin Ceviz (Juglans regia) Meyve Kabuğu ve Yaprakları İle Boyanmasından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslık Değerleri. Uluslararası Tekstil Konferansı ve Sergisi. 475-480.
– KAYABAŞI, N. 1997. Çorum’da Dövme Bakırcılık, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri.
– KAYABAŞI,N., YETİM,F., 2005. Türk İşlemelerinin Asya ve Avrupa İşlemeleri ile Etkileşimi. Uluslararası 6. Türk Kültürü Kongresi. Ankara.
– ÖZDEMİR, M., KAYABAŞI, N., 2006.Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde El Sanatlarının Yeri ve Önemi. . I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi.
– ŞANLI, H. S., ÖLMEZ, F.N., KAYABAŞI, N. 2006. Geleneksel El Sanatlarının Devamlılığının Sağlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Ankara Örneği.
– KAYABAŞI, N., ER, B., 2009.Günümüz Kütahya Çinilerinde Kullanılan Motiflerin Halk Kültürü Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Üsküp
– KAYABAŞI, N., AKAN, M., 2009.Konya İlinde Satışa Sunulan Turistik Halı ve Kilimlerde Kullanılan Motifler. Konya.
Prof. Kayabaşı’nın, kimi meslektaşlarıyla birlikte kaleme alıp yayımladığı kitaplar ise şunlardır:
– Ankara’da Hediyelik ve Turistik Eşya Mağazalarında Bulunan El Sanatları Ürünlerinin Çeşidi, Hammaddesi ve Turist Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Dergisi Yayınları Bilim Serisi: 1 Ünal Ofset. Ankara, 2002
– Türkiye’de Bitkisel Boyacılıkta Kullanılan Bazı Bitkilerden Elde Edilen Renklerin Colori Meter İle Tayini Üzerine Bir Araştırma.” A.Ü. Basımevi. Ankara, 2003 81.
– Türkiye’de Yetişen Bazı Önemli Boya Bitkilerinin Üretim Teknikler ve Elde Edilen Renklerin Haslık Dereceleri, Tokat, 2006
– Geçmişten Günümüze Dericilik. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara, 2007
Prof. Kayabaşının tüm çalışmaları, sunduğu bildiriler, yayımladığı makaleler, halk kültürü içeriklidir. Yetiştirdiği genç bilginler de, kendi kültürüne bağlı olup, ilham kaynakları, Prof. Dr. Nuran Kayabışı’dır.

Kenan OFLAZ

1946 Yılında Tekirdağ-Muratlı’da doğdu. Eğitim öğretimini Muratlı, Kırklareli ve Balıkesir’de tamamladı. Çeşitli illerde Edebiyat Öğretmenliği yaptı. Tekirdağ ve Edirne İl Kültür Müdürlüğü görevinde bulundu. 1997 yılında Edirne İl Kültür Müdürlüğü görevinden emekliye ayrıldı. Meslek örgütlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Yurt içi ve Yurt dışında Türk Kültürü ile ilgili araştırmalar yaptı ve yapmaktadır. Bu konuyla ilgili Yurt içi ve Yurt dışındaki gazetelerde araştırma yazıları yayımlandı.
Kurumumuzun üyesi olan Oflaz, kültür müdürü olarak görev yaptığı Tekirdağ ve Edirne’de, halk kültürümüzün derlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yaptı. Özellikle Kurumumuzun gerek Edirne’de, gerekse Tekirdağ’da gerçekleştirdiğimiz uluslararası bilimsel faaliyetlerdeki önemli katkıları, böylesi bir ödülü alması için yeterli gerekçedir.
Ancak Oflaz, gerek ülkemizin çeşitli kentlerinde, gerekse çeşitli ülkelerdeki uluslararası bilimsel toplantılarda, halkbilim içerikli bildiriler sunmak suretiyle, bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulundu.
Ayrıca;
– Tekirdağ’da günlük ve haftalık olarak yayımlanan Yeni İnan, Batı Yakası, Trakya adlı gazetelerde son 15 yıldır çeşitli başlıklarla yazılan çok sayıda “Halk Kültürü-Folklor” yazıları yayımladı;
– İstanbul’da 25 yıldır yayımlanan aylık “Türk Dili Dergisi”ne bilimsel makaleler yazdı;
– Trakya’daki Rumeli Türkleri’nin göçmen geldikleri yıllarda düğünlerinde ki oyun ve türkülerden derlemeler yaptı; derlenen bu Türkülerden 2 tanesi geçtiğimiz yıllarda plak haline getirildi ve TRT repertuarına girdi.
Kenan Oflaz’ın, “Kuruluşunun 60. Yılında Muratlı–2006 (Sorunlar-Görüşler-Öneriler)” adlı yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

Ergün VEREN

21 Ekim 1965 tarihinde Eskişehir il merkezinde doğdu. Ailesinin tek çocuğu olarak, ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de; mesleki eğitimini Ankara’da aldı. 1983 – 2008 yılları arasında yaptığı kamu görevinden sonra emekliye ayrıldı. Görevi ya da özel yaşamı gereği Anadolu’da yaklaşık 50 ilin; il merkezleri ile birçok ilçe ve köyünde belli sürelerle bulundu.
1998 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Gayrimenkul ve Sigorta Danışmanlığı ile Amatör Denizcilik alanlarında özel eğitim aldı. Halen Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde öğretimine devam etmektedir.
Önceleri şiirle başlayan edebi çalışmaları, daha sonra halkbilim konularına yöneldi. Üyesi olduğu İLESAM’ın edebiyat faaliyetlerine katıldı. Kurumumuzun da üyesi olan Ergün Veren, ilgi çeken şu makaleleri yazım yayımladı:
– Milli Piyango Çekiliş Günleri İle “Sekiz Yıldız Ahkâmı” İnancı Arasındaki İlişki
– Tokat-Başçiftlik İlçesinde Efsaneler ve Halk Hikâyeleri
– Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Çıngıl İnanması ve Uygulaması
– Eskişehir’li ve Hamam“
– Halk Takviminde April Beşi
– M.Ö. 8’inci Yüzyıldan Günümüze Halk Takviminde Günlerin Uğuru ile İlgili İnanma ve Uygulamalar
– Halk Takviminde Dokuzların Sonuncusu Mart Otuzu Zamanı”
– Halk Takviminde Kasım Günleri”
– Aydın-Sultanhisar İlçesinde Kekik Kaynatımı ve Otantik İmbik”
– Aydın Yöresinde Gencer ve Gencer Macunu Geleneği”
– Okuntu Geleneğinde Kibrit, Şeker ve Tuz Örneklemesi”
Ergün Veren’in çeşitli konuları içeren kitapları ise şunlardır:
– 1979 Güzünden 1982 Baharına” (Anılar, 2008)
– Okyanusu Göle Sığdırmaktır Şiir (Şiir, 2009)
– Yazılı Kaynaklarda Anadolu’da Halk Takvimi ve Halk Meteorolojisi (Araştırma, 2009)
– Dünden Bugüne Takvimler” (Araştırma, baskıya hazır)
– Halk Kültüründen Çeşitlemeler” (Baskıya hazır)
– Bayraklar, Bayrak Bilimi ve Türk Bay¬rağı” (Araştırma, baskıya hazır)
Veren’in önemli bir çalışması da bir yılı aşkın bir süredir yayımlamakta olduğu Haberleşme Bülteni’dir ki – Eskişehir Ticaret Lisesi mezunları arasında irtibatı ve bilgi akışını sağlamaya yönelik olup, burada halkbilim içerikli yazılara da yer verilmektedir.

R. Gülenay YALÇINKAYA

1958’de Afyonkarahisar’da doğdu. 1979’da Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nun İşletme-Muhasebe Bölümünden mezun oldu.
Afyonkarahisar folkloru ile ilgisini, geleneksel keçe sanatıyla sürdürdü. 2000 yılından bu yana tepme keçe sanatına modern bir yaklaşımla örnekler vermektedir.
Keçenin tanınıp sevilmesi ve yaygınlaşması için hazırladığı programlarda gönüllü eğitici olarak görev yapmaktadır.
Kendi yorumlarıyla şekillendirdiği eserleri 2006 yılından bu yana önce Afyonkarahisar’da sergiledikten sonra, 2010 yılında; ABD’nin Florida Eyaletine bağlı Jacksonville kentinde düzenlenen 2.Uluslararası Türk Kültürü ve El Sanatları Festivali’de, sergilediği gibi; Amerikalı’lara, keçeden nasıl sanat eseri üretildiğini, uygulamalarla gösterdi ve konuyla ilgili bir de konferans verdi.
Aynı yıl, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Taras Şevçenko Sanat Galerisi’nde Kurumumuz tarafından düzenlenen Türkiye Güzel Sanatlar Sergisi’nde, eserlerini sergilediği gibi, Taras Şevçenko Üniversitesi salonlarında düzenlenen bilimsel sempozyumda da “Afyonkarahisar Mevlevihanesi’nde Keçenin İçi” başlıklı bildiri sundu.
R.Gülenay Yalçınkaya yoğunlaştığı konuyla ilgili birçok makale yazıp yayımladığı gibi, 2009 Yılında Halk Plastik Sanatlarından Keçecilik ve Afyonkarahisar’da Yansıması – Keçeye Ter Düştü adıyla bir de çok değerli kitap yayımladı.

NOT: Yaşamöyküleri, kurum tarafından ödüle layık çalışmalar temel alınarak düzenlenmiştir.

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı KÜLTÜR-SANAT-YAZIN HABERLERİ içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to HALK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLLERİ; 2010

 1. fazlakalem dedi ki:

  Global dünyazmıda paylaşımın kolaylıgında yararlanmak ve portallarda ve forumlarda bilgi paylaşımı dahada kolay güvenli bilgi paylaşma forum ,blog,portal sitelerinde insanların gereksinimi duydugu bilgileri hkarşılık beklemden paylaşan kardeşlerime çok teşekkürler ediyorum..

  sitemizde makale ve yazarların görüşlerini bula bilirsiniz

  http://www.fazlakalem.com

     

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s