Şahhüseyinoğlu’ndan “Özürlü Demokrasi” Kitabı

ŞAHHÜSEYİNOĞLU’NDAN “ÖZÜRLÜ DEMOKRASİ” KİTABI 

H. Nedim Şahhüseyinoğlu 18. kitabını yayınladı. Özürlü Demokrasi, geçen hafta Ürün Yayınlarınca basıldı. 23 Mart 2011 günü Pir Sulatan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı salonunda vakfın kadın kolunca düzenlenen imza gününde Şahhüseyinoğlu kitabını imzaladı.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı başkanı Murtaza demir yaptığı konuşmada Şahhüseyinoğlu’nu anlattı.
Şahhüseyinolu’nun yeni kitabında ülkemizde demokrasinin kurum ve kuruluşlarıyla işleyişini gerçek anlamda yerine getirilmediği belirtilirken, hala rayına oturmamışlığından ve çarpıklıklarından bazı bölümler örneklerle sergileniyor.
Halk kültürü ağırlıklı 17 yapıtı, hakkında Süleyman Özerol tarafından hazırlanan “Dirençli Eğitimci, Örgütçü ve Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu” adlı derleme çalışması bulunan Şahhüseyinoğlu Ankara’da yaşamını sürdürüyor. Bazı demokratik kitle örgütlerinde görev alan ve etkinliklere katılmakta olup, yayınladığı 18 yapıtın yanında genç yaşta aramızdan ayrılan Sivaslı sanatçı Rıza Kılıç ile ilgili bir araştırama çalışmasını sürdürüyor.

Özürlü Demokrasi

Demokrasi, sözcük anlamıyla halkın kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanır. Halk kendi kendisini nasıl yönetecektir? Temsilcileriyle… Bu yönetim sırasında işler gereği gibi yürütülmediğinde demokrasi “sözde” kalacaktır elbette. İşte asıl sorun da burada… Uygulanırsa, “demokrasi”, uygulanmazsa “sözde demokrasi” var demektir. Şimdiye dek 17 kitap yayınlamış olan H. Nedim Şahhüseyinoğlu 18. kitabında demokrasiden “özürlü” diye söz ediyor ve kitabının adını da “Özürlü Demokrasi” koymuş.

Arka Kapak Yazısı

Egemen güçler kendi sınıfsal çıkarlarına uygun bir yönetim biçimi oluşturdular. Buna da demokrasi dediler, bizi böyle avuttular. Gördük ki dayatılan demokrasi salt biçimseldir ve özürlüdür, acayiptir. Böyle demokrasilerde kurum ve kuruluşların uygulamaları da özürlü olur. Özürlü demokrasilerde toplumsal sorunlar azalmaz, çözüm olanakları azalır.

İçinde Neler Var?

Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetle birlikte ele aldığı süreçte demokrasinin özürlerinden söz eden Şahhüseyinoğlu’nun kitabını bölümleri itibariyle tanıtmaya çalışalım.

Önsöz’de kitabın yazılış amacına değinilmiş.

1. Bölüm: Türkiye Bağımsız mı?
Osmanlıdan günümüze ülkemizin bağımsızlık durumunun bir özeti verilmiş bu bölümde.
2. Bölüm: Göstermelik Demokrasi
Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ve Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun demokrasi ile ilgili düşünceleri örneklenmiş, demokrasilerde “sol” düşüncenin yeri ve önemine değinilmiş.
Kurtuluş Savaşından günümüze ülkemizin durumunun bir özeti verilmiş bu bölümde. Hedeflenen demokratik yaşam, Atatürk ve İnönü dönemleri ve Demokrat Parti dönemi incelenmiş.
3. Bölüm: “Türkiye Laiktir Laik Kalacak”
“Türkiye Laiktir Laik Kalacak” söylemi sürekli yinelenirken diğer yandan cemaat, cami gelişmesi ve benzeri konular değerlendirilmiş.
4. Bölüm: Demokratik Örgütlenme
Demokratik örgütlenme konusundaki özürler üzerinde durulmuş.
5. Bölüm: Muhtıralı-Darbeli Demokrasi
Muhtıralar ve darbelerle demokrasinin gerçekleştirmek istenmesi konusu işlenmiş.
6. Bölüm: Kitlesel Olaylar ve Katliamlar
7. Bölüm. İcazetli Demokrasiye Geçiş
12 Eylülden sonrası gelişmeler de ANAP dönemiyle birlikte 28 Şubat’a kadar geçen süreç değerlendiriliyor.
8. Bölüm: Devlet Korumasında Çete-Mafya
Susurluk olayı ve diğer olaylar…
9. Bölüm: Ilımlı İslam Dönemi
10. Bölüm: İnsan Hakları
“Bu bölümde “insan hakları ihlalleri” denilen olaylardan çarpıcı örnekler var. Özürlü demokrasinin uygulamaları konusunda fikir verebilecek olaylar bunlar. Filistin askısında cinsel organları üst üste getirilen karıkoca ve elektrikli işkence, küçük kıza cop, coca cola şişesi üzerine oturtma…
11. Bölüm: Cezaevlerinde “Demokratik İşkence” Uygulanıyor.
Bir önceki bölümü pekiştiren uygulamalar var. Köpeğe saygı duruşu, fare yedirme, bok yedirme, bulaşık suyu içirme gibi uygulamalar. 12 Eylül döneminde özellikle doğulu milletvekillerine (Ahmet Türk, Mustafa Kılıç, Celal Paydaş) uygulamalar ilginç…
12. Bölüm: Siyasilerin Özdeyişleri-Halkın Ürettiği Fıkralar
İsterseniz hilafeti geri getirebilirsiniz (Adnan Menderes).
Türkiye yakında Küçük Amerika olacak (A. Menderes).
Siyasetin emrinde din değil; dinini emrinde siyaset istiyoruz (Ekrem Ceyhun).
Bu kış komünizm gelecek (Celal Bayar)
Dün dündür, bugün bugündür (Süleyman Demirel).
Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz (S. Demirel)
Asmayalım da besleyelim mi? (Kenan Evren)

Halkın ürettiği fıkralara da kısa bir örnek verelim.

Öğretmen öğrencisine sordu:
“Milletvekili ne iş yapar?”
Öğrenci:
“Parti genel başkanı ne iş gösterirse onu yapar öğretmenim.”

Evet… Özürlü demokrasilerde çarpıklık örnekleri her zaman hazırdır. Şahhüseyinoğlu bazılarını bize bu kitabında anlatmış, anımsatmış…

FOTOĞRAFLAR: Emel Sungur’a teşekkürler.

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı HABERLER, KÜLTÜR-SANAT-YAZIN HABERLERİ, Kitaplar içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s