“Destanlarda Kahramanlık Var, Hacı Bektaş Destanı’nda Sevgi ve Barış…”

“Destanlarda Kahramanlık Var, Hacı Bektaş Destanı’nda Sevgi ve Barış…”

 Süleyman ÖZEROL
Malatyalı şairlerden A. Kadir Paksoy’un ilk baskısı 1992 yılında yapılan ve serbest şiir dalında Hacı Bektaş’ı anlatan “Hacı Bektaş Destanı” kitabının 5. baskısı Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği tarafından yapıldı. 1 Nisan 2012 günü İzmir Caddesinde bulunan dernek binasında yapılan etkinlikte de Paksoy Alevilik ile tanışmasını, Hacı Bektaşı ve kitabını anlattı, imzaladı.
Dernek Başkanı Ercan Karadağ’ın kısa bir açış konuşmasından sonra 5. basım için Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneğine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Paksoy, “Alevi değilsin, Hacı Bektaş Destanını yazmışsın” diyenlerle karşılaştığını söyledi. Alevilik merakının nereden geldiğini anlattı. Çocukluk yıllarının Darendesinden söz ederek Darende’nin de Alevi köyleri olduğunu, okulda buradan gelen çocuklardan arkadaşları olduğunu, Alevilerin aşağılandığını, kendisinde ise onlara karşı bir sempatisi olduğunu ve bunu ta ortaokul çağlarında ezilmişlerden yana olma düşüncesine bağladığını belirtti.
Alevi bir kadınla evlendiğini, evlerinde Alevilik-Sünnilik konuşulmadığını, Atatürk türkiyesinde Alevilerin laiklikle özdeşleştiğini, Hacı Bektaş Veli’nin ülkemizde Alevi-Sünni ayırımı yapılmadan ortak bir değeri olduğunu dile getirdi.
Alevi-Bektaşi edebiyatının Türk halk edebiyatının bel kemiği olduğunu vurgulayan Paksoy, Hacı Bektaş ilçesine Aziz Nesin ile birlikte imza gününe gittiğinde ilk kez semahı orada gördüğünü, 250 kitap imzaladığını, polisin kitaplara okurlar için ne yazdığını bile anlamaya çalıştığını anlattı.
* * *
“Buradaki ilgi, güven ve duygu ile destanı yazmaya karar verdim. ilk olarak da Velayetname’yi okudum. on beş günde bir şiri hesabıyla da yazmaya başaldım. Kapak düzenlemesini Ümit Sarıaslan yaptı.
Arka kapaktaki şiirde Hacı Bektaş felsefesi dört kapı anlatılır. İlk çağ filozofları da everenin dört maddeden oluştuğunu öne sürmüşlerdi: hava, su, toprak ve ateş… Yunus da dört kapıyı dile getirmişti. İnsanı kamil, yani olgun insanı temsil ediyordu Yunus’ta bu dört kapı.
Klasik destan yapısına uymuyor benim destanım. Destanlarda kahramanlık var, Hacı Bektaş Destanı’nda sevgi ve barış…
Sonra Allah, Muhammet Ali’siz destan…
Çağdaş şiirde Hacı Bektaş’ı temsil eden ilk kitap…
Nüvit Kodallı orotaryo olarak düzenleyecekti, olmadı. Ekrem Ataer ilk şiiri besteledi, okudu.”
* * *
Kültür Bakanı ile ilgili bir durumuma değinen Paksoy yapıtının ileride orotaryo olacağına inandığını belirtti.
A. Kadir’in konuşmasından sonra değerlendirmelerde bulunanlar doldu.
Memet Temur: Tarihçi, emekli öğretmen, eşinin Sünni olduğunu, “on dokuz yıl Sünni, 40 yıl Alevi” diyerek kırk yıldır evli olduklarını da dile getirmiş oldu.
Ali Naki Selmanpakoğlu: Sorunumuz insanlarla değil de düzenle… Sözümüzle eylemlerimiz uyuşmalı…
Hacıbektaş’taki Karadut’u “Anıt Ağaç” olarak onaylanmasını istiyoruz.
Nusret Kaya: Hacı Bektaş’ı en iyi halk ozanları anlatır derler ama ben Hacı Bektaş’ı anlatan en güzel şiir olarak Hacı Bektaş Destanı’nı kabul ediyorum. İnsanların Alevi-Sünni olarak ayrılmasını da kabul etmiyorum.
Mesut Bilgili: Alevi değilim ama derneğin içindeyim. Dilerim bu felsefe hakim olur.

Ahmet Saltık: Destanlar kolay yazılmaz… Kıskandım, yazmak size nasip olmuş… Gelecek kuşaklara taşımada önemli bir araç… Oratoryo için bir proje oluşturulabilir, hatta yarışma düzenlenebilir.
A. Kadir Paksoy, Ziya Hızıroğlu’nun Muharrem Yazıcıoğlu’na şiirini ve yanıtını okudu.
Süleyman Özerol: Sanatçıalrın yaşam öykülerini derlediğini, sanatçılara gereken önemin verilmesini gerektiğini, onların kültürü gelecek kuşaklara aktardığını dile getirdi. Popüler sanatçıların önde tutulduğunu, halkımızın sanatçılarının görülmek istenmediğini söyledi.
Konuk Genç, Aleviliğin müslümanlık içindeki yeri ve Hz. Ali konusunu sordu. A. Kadir Paksoy kısaca yanıtladı.
Paksoy, “Girişteki şiir destanı manifestosudur” derken, bunu sonradan eklediğini belirtti.
Kapanış konuşması başkan tarafından yapıldı ve Paksoy’a çiçek sunuldu.

FOTO: Füsun GÜLTEKİN


 A. KADİR PAKSOY KİMDİR?

Darende’de (Malatya) doğdu (1954).
Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümünü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans tamamladı. 1979’da İzmit’te öğretmenlik görevine başladı. 1983’te İstanbul’a atandı (Halkalı, Taştepe Ortaokulu). Öğretmenliğinin yanı sıra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti. Doğuda bir köy okulu (Iğdır – Taşburun)öğretmenliğine atanınca hukuk öğrenimini bıraktı. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara’ya demir attı. 2OO2 yılında Ankara Çankaya Lisesi tarih öğretmenliğinden emekli oldu.
İlk şiirleri Gerçek gazetesinde yayımlandı (1977). İlk şiir kitabı Yeditepe Yayınları arasında çıktı (1984).
1987’de bir grup genç ozanla birlikte Yeni Şiir dergisini çıkardı. 16 sayı yayımlanan bu dergiyi kapatarak ürünlerini 1990’da Ümit Sarıaslan’la birlikte çıkardıkları Anadolu Ekini dergisinde yayımlamaya başladı. Anadolu Ekini, Ocak 2001’e dek aralıklarla 40 sayı yayımlandı.
19 Ocak 1993’te Ankara Sanat Kurumu’nda adına bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda bir konuşma yapan şair Behçet Aysan, onun “toplumcu ve lirik” yapısına dikkat çekti.
2005 yılı sonunda tek başına çıkarmaya başladığı Tan Edebiyat dergisini “nitelikli yeterli ürün ve para sağladıkça” yayımlamayı sürdürüyor.
A. Kadir Paksoy’un yayımlanmış yapıtlarından:
ŞİİR: Ayrılığın ve Ölümün Dışında, Güneş Batarken, Yenigün Aryası, Kadir Bey Tarihi, Usulca (Kıyı dergisi/Nabi Üçüncüoğlu Şiir Ödülü,1992), Hacı Bektaş Destanı, Yaralı Temmuz (Sivas Kıyını), Başak ve Asma (Ankara Güzellemesi, Ümit Sarıaslan ile birlikte), İki Bulut Yardan Aşağı (Kocaeli Üniversitesi Akademik Şiir Ödülü, 1999), Öte – Beri (Behçet Aysan Şiir Ödülü/Övgüye Değer, 2000), Tetik ve Kalem, Tan Ağrısı.
DÜZYAZI: Pireotu (yazılar), Tarihin Talihsizliği (tarih öğretimi ve öneriler), Dizelerden Denizlere (şiir duyumsama çalışmaları), Anadolu Anadolu (gezi yazıları, Ümit Sarıaslan ile birlikte).
Reklamlar

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı KÜLTÜR-SANAT-YAZIN HABERLERİ, Kitap Tanıtımı içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2 Responses to “Destanlarda Kahramanlık Var, Hacı Bektaş Destanı’nda Sevgi ve Barış…”

  1. Hasan dedi ki:

    Yeryüzünde hiçbir zaman sevgi ve barış egemen olmadığına göre, sevgi ve barıştan yana olmak da başka türlü bir kahramanlıktır aslında.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s