Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Yemekli Gecesi

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Yemekli Gecesi

Süleyman ÖZEROL

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı yemekli gecesi 8 Nisan 2012 Pazar günü akşamı Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda gerçekleştirildi. AST oyuncularından Ali Seçkiner’in sunumu ile gerçekleşen gecede Vakıf Başkanı Emel Sungur ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Av. Şenal Saruhan birer konuşma yaptılar.

Bugün aynı zamanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi. Oradan gelen katılımcıların olması nedeniyle program saat 20.00’de başlatıldı.

Vakıf Başkanı Emel Sungur’un konuşmasında değindiği konulardan bazıları şunlar; “Vakfın 12. derneğin 24. yılı”, “Emek, sevgi, gönül birliği var”, “Banaz’dan gelen adres”, “Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin içinden çıkan bir örgüt… “Sungur; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel kurulu, eğitim, kültür, alevi kültürü ve insan ile ilgili hükümetlerin tanımları, Alevi açılımı, açılımın aldatmaca olduğu, karşı oldukları konularına değindi.

“Sevinçli şeylerden söz etmek gerekiyor aslında ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Av. Şenal Saruhan, 18 yıldır süren katliam davası mücadelesinden söz etti özellikle.

“Kamu görevlisi için suç, deniyor.”

“Kavgayı büyütmeyelim, deniyor.”

“Sıradan bir eylem sayıyorlar.”

Sanatçılar

Hikmet Karadeniz keman, Ahmet Mercan bağlama ile birlikte sahneye çıktılar, türküler ve deyişler çalıp söylediler. Gökhan Kılıç, Cem Doğan ve Ahmet Dumlupınar da türküler ve deyişlerle programlarını tamamladılar.

Gözleri görmeyen Malatyalı sanatçı Ahmet Dumlupınar, “Çok güzel bir gece oluyor, ben öyle görüyorum” diyerek ince esprisini dile getirdi.

Sungur, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yeni yönetimine başarılar diledi.

Hikmet Karadeniz ve Ahmet Mercan’ın hareketli türküler ve oyun havaları ağırlıklı çalıp söylemeleri ile program sona erdi.

Başkan Emel Sungur’un Konuşması

Sayın Konuklar, Değerli Kitle Örgüt Temsilcileri, sevgili Canlar sizleri vakıf yönetimi, denetim kurulu ve kadın komisyonu adına sevgi ile selamlıyorum.

Vakıfımızın kuruluşunun 12. yılında Derneğimizin kuruluşunun 24. yılında sizlerin katkılarıyla ayakta kalmaya direnen biz Demokratik Alevi Örgütleri en çokta birlikteliğe ihtiyacımız olan bu günler ve bundan sonraki yıllarda umarım sevgimizi, emeğimizi ve gönül birliğimizi birbirimizden esirgemeyiz. 1988 yılında Banaz köyünden gelen bu adres biz örgüt emekçileri, biz yola inananlar, biz yola baş koyanlar evimizin adresi belledik.

1988 yılında karar verip yola çıkan canların bir kısmı hakka yürüdü, bir kısmı yaşam kavgası nedeniyle belki aramızda bedenen yoklar ama yürekleri hep yanımızda diye düşünüyor ve buna inanıyorum.

Elbette bizim gibi örgütlerde emek kutsaldır o nedenle bugüne değin emek veren, bu tuğlada benden olsun diyen hakka yürüyen, aramızda olamayan veya hiç bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara teşekkür ederim.1988 yılından sonra 1990 yılında bu ikametgah adresine yazılan bizlerde en az kurucular gibi inanmışlık ve yüreklilikle inandığımız bu davaya sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Bu arada hafızaları tazelemek için sizlere kısaca vakfımızın kuruluş öyküsünü anımsatmak isterim; Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel kurulunda katılan tüm delegelerin oyuyla kurulma kararı verilmiş bir kurumdur. Pir Sultan Abdal Vakfı ülkede yaşanan 10 yılda bir toplumun üzerinden silindir gibi geçen darbelere karşı bir savunma mekanizması nedeniyle vakıf kurma kararı alındı.

(Vakıf kapatılması ve mal varlığı noktasında derneklerden daha farklı). 1998 yılında yasal başvurumuz yapıldı ve 2000 yılında yasallaştık. Yani bizim vakfımız derneğimizin bir alternatifi asla olamaz biz olsak olsak ayni ağacın kolları olabiliriz. Sizlerden böylesi bir bilgilendirmeyle vaktinizi aldığım için özür diliyorum, böyle bir ihtiyacın olduğunu da düşünüyorum.

Sevgili Dostlar, vakıf yönetimi olarak Türkiye’de sürdürüle gelen ” Eşit yurttaşlık Kavgasının” neferleri olarak eşit yurttaşlığı haksızlığa uğramış tüm kesimler için talep ediyoruz.

Özgün sorunlarımızı, Aleviliğe dair taleplerimizi dile getirirken söylediğimiz bütün söylemlerin sonunda ülkede; laiklik, demokrasi, özgürlük, barış, bağımsızlık kavgamızı sadece kendimiz için değil tüm toplum için dile getiriyoruz.

Sevgili Dostlar, Ülkemiz ne yazık ki sivil darbe ile karşı karşıyadır. Yargı, üniversiteler, bürokrasi ve medya teslim alınmıştır. Hopa Davası, Eğitim- Sen 4+4+4 eylemleri, Sivas Katliamı Zaman aşımı davası, ülkede yapılan her demokratik eylemin karşısında halka saldıran sivil darbenin polisi vardır.

Ülke topraklarında kendinden farklı düşünen ve konuşan herkesi hedef alan siyasi iktidar faşist iktidarları aratmamaktadır. TBMM’de trajikomik bir sözde Anayasa tartışması yapılmakta ne yazık ki diğer siyasi partilerin görüşlerini almak, toplumun taleplerini değerlendirmek yerine ben yaptım, ben geçiririm mantığıyla bir baskı rejimi parlamentoyu idare etmektedir.

12 Eylül 1980 yılının ürünü olan ırkçılık ve şeriat bugün sadece hükümet değil, iktidar değil ayni zamanda devlettir. Sevgili Dostlar bu devlet yapısı toplumun sosyal ve kültürel yaşamına nüfus ederek geleceğin ” Şeriat Devletinin” alt yapısını oluşturmaktadır. Şimdi duyuyorum “bizim ülkemizde şeriat gelmez” diyenleri. Böyle diyenler bilmelidir ki yaşamımız değişiyor, kılığımız, kıyafetimiz, gittiğimiz yerler, yediklerimiz, içtiklerimiz, dilimiz değişiyor.

AKP hükümeti döneminde kadın katliamları yüzde bin dört yüz oranında artış göstermiştir.

Sevgili Canlar, örgütlü yapı aslında sol ve direniş geleneğinin ürünüdür ancak ne yazık ki tarikat yoluyla örgütlenen AKP’nin karşısında ne yazık ki yemeklerde, mitinglerde ve en kötüsü katliamlarda bir araya gelen bir örgütlenme biçimine sahibiz.

Bu örgütlenme biçimiyle devlet destekli AKP iktidarının önünü kesmek mümkün gözükmemektedir. Bir olmak, iri olmak, diri olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Herkese bu noktada görev düşmektedir. Örgütlü yapılarda görev almak döktüklerimiz varsa toplamak, kırdıklarımız varsa bir araya getirmek gerekiyor. Örgütlerdeki yöneticilerin yalnızlığının nedeni elbette biraz biz yöneticilerin eksiklikleridir ancak sizlerde bizleri yalnız bırakmayın, el verin, katkı sunun, hesap sorun.

Sevgili Canlar, Alevi gençliği inanç ve kültürünün çok uzağındaysa onun nedeni büyük ölçüde ailelerden kaynaklanmaktadır. Ayni 12 Eylül sonrası çocuklarımızı kafeste büyütüp zarar gelmesin diye kolladığımız gibi Alevi öğretisini öğretme noktasında da eksiklikler yaptık, korumacı davranıp hatta bugün bile “Alevi olduğunu sakın söyleme” diyen aileler mevcuttur. Ancak gelinen noktada artık AKP’li olanlar dışında hiçbir bireyin özeli kalmamıştır, bu nedenle inanç saklamanın da o gence hiçbir yararı olmayacağı gibi yalnızlaşmasını getirecektir.

Sevgili canlar yemek konuşması olarak biraz uzun oldu ancak birkaç şey daha söyleyerek sizleri muhabbetle baş başa bırakacağım.

Hepinizin de basından izlediği gibi AKP’nin adı Alevi Çalıştayı olan bir safsatalar dönemini toplum olarak birlikte yaşadık. Vakıf olarak gazete ilanlarıyla bu konuda görüşümüzü sizlerle paylaştık ve böyle bir senaryonun içerisinde olmayacağımızı söyledik Alevi Açılımının geldiği nokta ortada durmaktadır bu proje Alevileri sünnileştirme, Devlet Aleviliği yaratma ve Alevileri Şiileştirme senaryosudur. Uygulamaları başlamıştır ve basın yoluyla takip etmekteyiz. AKP’nin Alevi örgütleri ve onların yandaşları sözde “Alevi Önderleri” büyük bir çaba içinde bu işin hükümet lehine kolaylaştırıcılığını yapmaktadır.

Sevgili Canlar şimdi de Alevi örgütlerinin kurulduğu günden bu güne demokratik talepleri yerine getirmeye çalışan bizler bu süreçte gördüğümüz bir eksikliği sizlerle paylaşıp konuşmama son vereceğim; örgütlerimizde Alevilerin yasal taleplerini ihtiyaçlarını dile getirirken bir tarafımızın eksik kaldığını örgütler içinde fark ettik. Aleviliğinin inançsal gereğini yerine getirmek isteyen Alevileri örgütlerimizde birleştiremedik bunun nedeninin inançsal boyutumuz daki eksiklikten kaynaklandığını hissettik ve tam 3 yıl önce yola çıkan Serçeşme Postnişin Veliyettin Ulusoy Efendiye Serçeşmeye yüzümüzü vakıf olarak çevirdik. Oradan gelecek sese kulak verdik Dergah’ta Birliğin bizim örgütlerimiz için çok öneli olduğunu biliyor ve gönülleri orada birliyoruz.

Sevgili canlar sözlerimi benim vazgeçilmezim olan Pir’im Pir Sultan’ın bir deyişiyle bitiriyorum.

“Karşıda görünen ne güzel yayla

Bir dem süremedim giderim böyle

Ala gözlü P’im sen himmet eyle

Ben de bu yayladan Şaha giderim

Eğer göğeriben bostan olursam

Şu halkın diline destan olursam

Kara toprak senden üstün olursam

Ben de bu yayladan Şaha giderim

Alınmış abdestim aldırırlarsa

Kılınmış namazım kıldırırlarsa

Sizde Şah diyeni öldürürlerse

Ben de bu yayladan Şaha giderim

Pir Sultan Abdal’ım dünya durulmaz

Gitti giden ömür geri dönülmez

Gözlerimde Şah yolundan ayrılmaz

Ben de bu yaylada Şaha giderim”

Muhabbetiniz bol olsun.

Aramızdaki Konuklarımız

Av. Şenal Saruhan, Av. Mehti Bektaş, Hikmet Özkan, PSAKD Gnl. Bşk. Kemal Bülbül, Erdal Atıcı Köy Ens. Çağdaş Eği. Vakfı Gnl. Bşk., Mustafa Demir Eğit- Der Gnl. Bşk., Vedat Tatar Karaözü Kül. Der. Gnl. Bşk., Kamber Ateş Devrimci 78’liler Federasyonu Bşk., Selçuk Göktaş Çan. Bel. Protokol Md. PSAKD Kadıköy Şb. Bşk. Feti Bölükgiray ve yönetimi, PSAKD Pendik Şube Bşk. Sabri Önal ve yönetim Kurulu, Necati Yılmaz CHP Ankara İl Bşk. adayı ve çalışma arkadaşları, Hidayet Yıldırım PSAKD Sivas Temsilcisi, İsmail Erdoğan Ankara Banaz Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Der. Bşk. ve yönetim kurulu üyesi Bahattin Türkan, Sadık Şahin EDP Ank. İl. Yön., Hüseyin Özkan CHP İlçe Yön. Kur. Üyesi, Araştırmacı ve Vakfımızın Eğ. Çalışmalarını yürüten İlhan Cem Erseven, Araştırmacı Süleyman Özerol, Celal Karadağ Ankara Hekimhan Der. Eski Bşk. ve gecemizin en büyük destekçisi sucumuz AST oyuncusu Ali Seçkiner,

Sanatçı dostlarımız Hikmet Karadeniz, Cem Doğan, Ahmet Mercan, Ahmet Dumlupınar, Gökhan Kılıç’a destekleri ve aramızda olmalarından ötürü teşekkür ederiz. Ayrıca vermiş oldukları hizmetle bizi mutlu kılan Çankaya Belediyesi Dalokay Yemek Salonu emektarlarının emeklerine sağlık.

(Bu noktada katılımcı konuklarımızdan unuttuğum olduysa onlardan da özür dilerim.)

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı Haberler ve politika içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s