Ankara’da Malatya Günlerinde Malatyalı Ozanlar Konseri

60896_365362410225971_1638132431_n
ANKARA’DA MALATYA GÜNLERİNDE MALATYALI OZANLAR KONSERİ

Süleyman ÖZEROL
Araştırmacı-Gazeteci/Ozan-Der Danışma Kurulu Üyesi

Bu kayıtta Ankara’da Malatya Günleri etkinliğinde programa katılacak olan  Ankara’da yaşayan ozanlarımızdan bazıları hakkında bilgiler verildi.   20 Nisan 2012 günü Atatürk Kültür Merkezi (eski Hipodrom) alanındaki etkinlik çadırı önünde Süleyman Özerol’un sunumu ile gerçekleştirilen konsere Malatyalı ozanlar İbrahim Emici, Murtaza Şirin, Hüseyin Başaran, Zeki Yıldırım ve Kenan Budak katıldılar. Aşağıda yaşam öykülerden de anlaşılacağı gibi katılan beş ozanın da Hekimhan ilçemizden oluşuna dikat çeken  Süleyman Özerol, sunum sırasında ozanlar hakkında kısa bilgiler verdi ve hazırlamış olduğu tanıtım kitapçığını da dağıttı.

İBRAHİM EMİCİ

1938 yılında (Nüfusta 1942) Hekimhan’ın Başkınık köyünde doğdu. Babası Ali, annesi Sabire’dir. İlköğrenimini köyünde tamamladı, çiftçilikle uğraştı. 1962 yılında askere gitti. Kütahya, İzmir ve Eskişehir’de askerliğini tamamladı. 1970 yılında TRT’ye girmek amacıyla Ankara’ya gitti. TRT’ye giremedi, atık kâğıt toplama işiyle uğraşmaya başladı ve bu işten 1996 yılında emekli oldu. 1956 yılında köyünden Leyli Hanım ile evlenen Emici’nin üç erkek çocuğu var. Halen eşi ile Ankara’da oturuyor. Kültür Bakanlığında halk ozanı olarak kayıtlıdır.
Başak köyünden Ahmet Yıldırım’dan (Ahmet Dede) ustam diye söz eder. Ahmet Dededen bağlama çalmayı ve diğer gelenekleri öğrenerek cem âşıklığı (zakirlik) yapmaya başlar. 1956-57 yıllarında Ballıkaya Köyünden İmam Dede (Şahin), Basak köyünden Hıdır Koluaçık, Kasım Koluaçık gibi yörenin cem âşıkları yanında bazı sanatçılara da özenerek daha çok deyiş-duvazimamlar çalıp çağırır. Hekimhan, Arguvan, Sivas yörelerinin türkülerini ağırlıklı olarak çalıp söyler. Bu sıralarda ustası Ahmet Dede ve diğer âşıklar “içeri makamı” dışında çalıp çağırmasını hoş görmezler. Köylüköyü’nde Âşık Kurt Veli Dede’nin huzurunda çalıp söyler. Kurt Veli Dede, “Devam et, vazgeçme” der. Elbistan ve Gürün köylerinde dedelerin zakirliğini yapar.
Fethiye köyünden Hüseyin Güvercin bir ara kendi köylerine gelir. Hüseyin Güvercin tambur çaldığından, ona da merak sarsa da bağlama dışında başka bir saz çalmaz.
1971-1972 yıllarında “Armudun Dalı” (kendi yapıtı), “Gel Ey Gönül Mülk Edinme Bu Dehri” (Esiri Baba), “Dost Eline Giden Turnam” (Emrah) gibi yapıtları plağa okur. Kemal Keskin ile ortak kaset yaparlar (Yağmur Plak). Kasete, plağa okuduklarının yanında yöre türkülerini de okur.
Yıl 1971 ya da 1972… Hekimhan Cezaevinde moral gecesi düzenlenir. İbrahim Emici de sanatçı olarak çağrılır. Orada, “Gel Ey Gönül Mülk Edinme Bu Dehri” adlı deyişi okur. Ertesi gün üzerinde daha da çalışır ve yapıt ortaya çıkar. Daha sonra TRT’ye gittiğinde bu yapıtı repertuara kaydedilir.
Emrah’ın, “Dost Eline Giden Turnam” şiiri hoşuna gider ve müziklendirir. Yine TRT’ye gittiği bir gün de repertuara kaydedilir. “Gel Ey Gönül Mülk Edinme Bu Dehri” Can Etili, “Dost eline giden turnam” Turan Engin başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından okunur.
Ali Kızıltuğ, Âşık Gülabi gibi âşıklarla da Tarsus, Ankara illerinde konserlere; TRT Ankara Radyosunda mahalli sanatçı olarak programlara; ayrıca özel radyolarda ve televizyonlarda da programlara katılır.
Kul Emici, anne tarafında ozanlık geleneğinin olduğunu belirtir. Küçük oğlu Esat bağlama çalar, torunu Serdar da çalıp söylemektedir. Ankara’da Ozan Der ve Malatya İli Hekimhan İlçesi Başkınık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği üyesidir. Ozan Der çatısı altında tüm üye ozanlarla iletişimini sürdürmektedir.
Gazi Üniversitesinde hakkında tez çalışması yapıldı. Şiirleri Ozanlar Vakfı ve Ozanlar Birliği antolojilerinde yayınlandı. Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler kitabında yaşamöyküsü ve şiirleri yer aldı. Hacı Bektaş Dergisinde yaşamöyküsüyle birlikte bir şiiri yayınlandı.

2009 yılında tarafımdan hazırlanan “Hekimhanlı Ozan Kul Emici /İbrahim Emici-Yaşamı, Sanatı ve Şiirleri “ adlı kitap çalışmamızın giriş bölümünden özetlendi.

MEHMET ALİ ALPAY

Malatya ili Hekimhan ilçesinin Mezirme köyünden Muhip adlı kadının oğlu İsmail, 1900 yılı başlarında Abbas adlı oğlunu da yanına alarak Hekimhan’ın Köylüköyü’ne göçüp yerleşir. Abbas, babası öldükten sonra Akmağara köyünde bir süre kalır, Yeşil köyünün Kavaklı mezrasına göçer. Mezirme’de (Balıklaya) ve çevrede Muhibin Abbas adıyla tanınan Abbas’ın oğlu, Mehmet Ali Alpay, 1943 yılında burada dünyaya gelir…
Çocukluğunda saz çalmaya çok heveslidir. Ancak, Kavaklı’da saz çalan pek bulunmaz, bilenler de iyi çalamazlar, düzeni bile doğru dürüst yapamazlar. Haydar Okçu adındaki adam, büyüklerle bir araya gelip saz çalıp türkü söylemektedir. Onların yanında bulunur, sazı kendisine vermezler, onlar gittikten sonra da sazı alarak çalıp çağırır, öğrenmeye çalışır ama iyi beceremez. 12–13 yaşlarında iken, yine aslen Mezirmeli olup, Sivas ilinin Kangal ilçesinin Mamaş (Soğukpınar) köyüne yerleşmiş olan Kurt Veli Dede köylerine gelir, sazını da saz çalışını ve sazını beğenmez. Kendisine Malatya’dan Cafer Dededen (Cafer Bakır) bir saz alır, düzen vermeyi de öğretir. Her gelişinde de öğrenip öğrenmediğini anlamak için sınav yapar. Böylelikle sazı ilerletir, bir yandan da tekne oyup saz yapmayı sürdürür.
1976 yılında işe girmek için Ankara’ya gider. İşe giremez ve Tuzluçayır’da Hasan adlı bir ustanın yanında tekne oymaya başlar. Bir zaman sonra Hasan Usta işyerini kendisine devreder. Hala aynı yerde sanatını sürdürüyor ve bağlamanın dışında herhangi bir çalgı yapmıyor.
İyi bir bağlama yapım ustası olduğu kadar iyi de bağlama çalmakta, özellikle deyişler söylemektedir. Bu konuda da Kurt Veli ustasıdır. Diğer yandan, 12 hizmeti yürütecek kadar dedelik bilgisine sahiptir. Hıdır Doğan, Ali Alpay (oğlu), Süleyman Özkan, Mustafa Kılıç, Palabıyık, Hüseyin (Zabıtadır) ve daha birçok çırağı bugün usta olarak sanatı sürdürüyor. Halil Yeniay, Yusuf Algül ve Zeki Yıldırım sürekli iletişim içinde bulunduğu saz yapımcılarından bazıları olmuştur.
TRT’nin Mahalli Sanatçı sınavını kazanır ve özellikle de Ankara Radyosunda programlara katılır. Denetimden geçmiş, repertuara kaydolmuş 40’ın üzerinde okuduğu türkü var (Özellikle Hekimhanlı halk ozanlarının yapıtları). “Ben derdimi açsam gülşen bağına”, ”Yine derunumda bir ateş yanar”, “Saba Mülkü” bu usta malı eserlerden yalnızca birkaçı.
Yazdığı şiirlerden bazıları Tüm Halk Ozanları Topluluğu tarafından yayınlanan antolojide yer almıştır.
Halk müziğine günden güne rağbetin artmasına karşın, bir zamanlar olduğu gibi hala derlenen-denetime giren türkülerin hem söz hem de ezgi yönünden değiştirilerek söylendiğini, bunu da olumsuz bir tutum olduğunu vurguluyor.
Birçok çırak yetiştiren-çırakları ustalık yapan, Alevi kültürünü özümseyerek dedelik kurumunun yaşatılmasında büyük katkıları olan, TRT repertuarına 40’ın üzerinde yapıt kazandıran ve hala sanatını sürdüren M. Ali Alpay, hala testeresi, keseri elinde üreticiliğini sürdürüyor.

27 Haziran 2005, Tuzluçayır, Ankara, Kendisinden derlendi.

 MURTAZA ŞİRİN

1943 yılında Malatya ili, Hekimhan ilçesi Hasançelebi bucağında doğdu. Âşık Derviş Ali torunlarındandır. Âşık Noksani’den ders almıştır.
İlköğrenimini Hasançelebi’de orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Askerlik dönüşü Ankara’ya yerleşti. 1968-1981 yılları arsında devlet memuru olarak çalıştı.
Çeşitli gazete, dergi ve antolojilerde şiirleri yayınlandı. Ayrıca bazı sanatçılar tarafından kasetlere okunmuş şiirleri vardır. Şiirlerinde Kul Murtaza, Kul Şirini, Kul Kurbani mahlaslarını kullanmaktadır.

Güzzade Dikeroğlu’nun söyleşisinde şunları anlatır:

“Âşıklık geleneği ile ne zaman tanıştınız?” sorusuna yanıtında şunları anlatır:
Annemin oğlan çocuğu olmazmış. Şeyh İbrahim/Şah İbrahim Veli evlâtlarından Vayloğ Dede, kerameti, mücizatı yerinde olan bir şahıstır. Malatya’da türbesi var, asıl adı Mustafa’dır. Vayloğ Dede, Kırklar ceminde bulunduğu zaman insanlar her yıl mahkeme-i kübradan geçer ve belli bir makama hesap verirler. İşte bu hesap verme anında Vayloğ Dede aşka geliyor ve Zehra bacıyı çağırın diyor. Babamla annem gidiyor. Vayloğ Dede ateşin üstünde anneme bir lokma veriyor, annem lokmayı alıyor. Lokma yedikten üç dört ay sonra Vayloğ Dede kendi köyünden Hasan Çelebi’ye giderken annemle babamı Göğpınar diye bir semtte bulunan tarlamızda ekin biçerken görüyor. Babama İsmail Çavuş derlerdi. İsmail Çavuş hanımında bir lokmamız var, o lokmadan bir oğlan çocuğu gelecek, kadını fazla incitme, o çocukta Muhammed Mustafa’nın sırtında bulunan nübüvvet mührüne işaret beyaz bir ben bulunacak. Ayrıca senin sol tarafında bulunan benin de onda bulunacak. Gönlüne en ufak bir şüphe getirme, çocuk oğlan çocuğu olacak, ismini ben gelmeden koymayacaksınız, demiş. Bir yıl sonra annem üç gün acı bir doğum sancısına kapılıyor. Doğum anında dede bir yerde cem yaparken Kerbela tespihini suya batırıp, duasını yaptıktan sonra suyu gönderiyor ve o suyu içtikten sonra biz dünyaya geliyoruz.

HÜSEYİN BAŞARAN

7 Mayıs 1950 tarihinde Hekimhan’ın Ballıkaya köyünde doğdu. İlkokulu Ballıkaya’da, öğretmen okulunu Diyarbakır’da (Dicle İlköğretmen Okulu) okudu. Van, Hatay, İstanbul’da öğretmenlik yaptı.
Şiir yazmaya ilkokul dördüncü sınıfta başladı. Sevda ağırlıklı olmak üzere her konuda şiiri var. Şiir dili ve yapısı konusunda Sevim Kahyaoğlu (Edebiyat Öğretmeni) ve Cihat Demirel (Yapımcı-Şair) kendisine yardımcı oldu. Altmışlı yetmişli yıllarda yazdığı ölçülü şiirlerinde, kendisinin aldığı Devrimi takma adını kullandı. Şiirleri TDK Tömer’de yayınlandı (1992-1994).
1975 yılında Sıcak Güneş adlı şiir kitabını bastırdı. Kitabın basımında Remzi İnanç destek oldu. Aynı yıllarda dergilere yazıyor ve tiyatrolara müzik yapıyordu. Başaran şiirlerini bağlaması ile çalıp söyleyerek seslendirdi; ses kaseti Zeki Göker’in, “Yeniden Doğarız Ölümlerde” adlı oyununun müziği olarak kullanıldı. Diğer yandan Anadolu’dan adlı dergide kendisi ile söyleşiler yapılmış, şiirleri yayınlandı; ancak bir süre şiirden uzak kaldı.
Dedesi Âşık Yusuf Başaran ve babası Âşık Mustafa Başaran’dan bağlama öğrenmekle birlikte deyişleri, nefesleri, tevhitleri, semahları öğrendi; Pir Sultan’ı, Hatayi’yi, Yunus’u, Karacaoğlan’ı, Nesimi’yi, Dertli’yi tanıdı.
Öğretmen okulunda flüt, eğitim enstitüsü müzik bölümünde piyano çalmasını öğrendi. Ancak piyano çalmasını daha sonra ilgilenmediğinden unuttu.
Ruhi Su’nun korosunda altı yıl çalıştı. Jirair Aslanyan’dan on bir yıl şan eğitimi aldı.
Radyo ve televizyon programları ile konserlerde çalıp söyledi. Bağlamaya, özellikle de dede sazına ağırlık vererek kendi yapıtları dışında dedesi ve babasının çalıp söylediği yapıtları seslendirmeye başladı. Hollanda, İsviçre, Yunanistan, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde sahneye çıktı. 1995 yılında kaset doldurdu.
Şiirin yanında öykü de yazan Başaran, hat sanatı ve taşıl (fosil) koleksiyonculuğu ile ilgilenmektedir. Yerel söz ve deyimlere önem vermekte, edebiyat, sanat ve yaşamla ilgili güzel söz ve yazıları bir araya toplamaktadır. Balllıkaya köyünden Zeynep Yalçın’ın (Hasinin Zeynep), “Güzel söz gönül yaylasıdır” sözü ile H. Veldet Velidedeoğlu’nun “Söz yaylasını bulmalı” sözlerinin ne kadar güzel örtüştüğünü belirtir.
Yaşamını İstanbul, Ankara ve Ballıkaya’da sürdürmekte, televizyonlarda halk müziği ile ilgili programlara katılmaktadır. Şiirlerini topladığı Kehribar Sözcükler, Ballıkaya’da iz bırakan kişileri-tipleri anlattığı Eskimeyen Yüzler adlı çalışmalarını kitap bütünlüğünde hazırlamaktadır.
Sıcak Güneş kitabında “Ballıkaya“ adıyla yer alan ve çevrede “Bizim Köy“ olarak tanınan şiir-türküsü Ballıkaya’yı yetmişli yıllarda tanıtan güzel bir şiiridir.

Ballıkaya köyünde kendisinden derlendi.

FEYZİ ŞAHİN

25 Aralık 1954 tarihinde Kuluncak ilçesi Başören köyünde doğdu. Ahmet ve senemin altı çocuğunun en büyüğüdür. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Ankara’da okudu. 1976 yılında liseyi bitirdikten sonra İzmir’de bir kamu kuruluşunda çalışmaya başladı. 1977-1979 yılları arasında askerliğini Kıbrıs’ta yaptı. Askerlik dönüşünde Ankara’da bir kamu kuruluşunda işe başladı. Aynı yıl Selma Hanımla evlendi. Tuğba ve Selin adlı iki kızı vardır.
1993 yılında İşletme Fakültesini bitirdi. 1999 yılında Halk Ozanları Kültür Vakfına üye oldu, burada saymanlık görevinde bulundu. Halk Ozanları Kültür Derneği Ozan-Der ve Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneğinin de üyesidir.
Halk şiirine ve bağlamaya ilgisi ortaokul yıllarına dayanır. Yetmişli yılların başında şiir yazmaya başlamış, şiir tekniğinin gelişmesinde Ozan Özveri’nin etkisi olmuştur. Önceleri Feyzi ve Feyzi şahin adlarını kullanmış, Emini tarafından hürmetli mahlası verilmiş ve ala bu mahlası kullanmaktadır. Aşk, ayrılık, yergi, tasavvuf ve toplumsal konularda şiirler yazış, ozanlarla iletişimini sürdürmektedir.
Şiirleri Anadolu Kültürü ve Ozanları (Naçari), Halk Ozanları Vakfı Antolojisi (2002 ve 2003) şiirlerinin yayınlandığı kaynaklardan bazılarıdır.

ZEKİ YILDIRIM

15 Mart 1958 tarihinde Malatya ilinin Hekimhan ilçesinin Yukarı Saz İnceler, yeni adıyla Saraylı Köyü’nde Mustafa Yıldırım ve Döndü Yıldırım çiftinin en son çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası serbest meslek sahibi, annesi ise ev hanımıdır. İlkokulu kendi köyünde okudu, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da dışarıdan bitirmiştir. Evli ve biri Özgür diğeri Cihan adlı iki erkek çocuk babasıdır. 1978-1980 yılları arasında askerlik hizmetini tamamlamıştır. Bir kamu kurumundan emekli olan Âşık Zeki Yıldırım şu anda herhangi bir işte çalışmamaktadır. Halen ailesiyle beraber Ankara’da ikamet etmektedir.
Babasının dilsiz kaval ve bağlama çalması kendisinin de bu yolda ilerlemesinde büyük bir etken olmuştur. Düğünün birinde Ali Kızıltuğ ile tanışır. Düğünde türkü söylerken Ali Kızıltuğ ozanımızla ilgilenir, onun Halk Ozanları Kültür Derneğine üye olmasını sağlar. Burada Yozgatlı Kaplani, Çorumlu Âşık Arabî Demir, Gürünlü Âşık Gülhani ve Sivaslı Ozan Rehberi gibi çok değerli halk şairleriyle tanışarak şiirlerini daha da güçlendirir. Şiirlerini icra ederken bağlama çalmaktadır. Şiir ve müzik çalışmalarına devam etmekle Türk halk kültürüne katkılarını devam ettirmekte olup halen Ozan-Der üyesidir.
İlk kasetini çıkardığında başka yörelerde de Zeki Yıldırım adında âşıklar ortaya çıkınca o zamanki dernek başkanı Kenan Şahbudak tarafından isminin başına “Malatyalı” lakabı ilave edilmiştir. O günden sonra Malatyalı Âşık Zeki Yıldırım olarak tanınan aşığımız şiirlerinde “Zeki” mahlasını kullanmaya başlamıştır.

KENAN BUDAK (ŞAHBUDAK)

1963 yılında Malatya İlinin, Hekimhan İlçesi, Hasançelebi Nahiyesi Köylü Köyü’nde dünyaya geldi.
1993 yılında Çankaya Belediyesinde kamu görevine başladı, 1997 yılında Mamak Belediyesine geçiş yaptı ve Eğitim Kültür Müdür Yardımcısı olarak iki sene görev yaptı.
1989 yılında bir grup arkadaşı ile Haş-Koop’u kurdu. 1999 yılında yine yakın ozan arkadaşları ile Tüm Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Topluluğu Derneğini kurdu ve başkanlık yaptı. 1974 yılında kurulmuş bulunan Halk Ozanları Kültür Derneği’nde 2009 yılından beri (Ozan-Der) başkanlık yapmaktadır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şubesinde yönetim kurulu üyeliği, sekreterliği ve Mamak Kitle Örgütleri Platformunda dönem sekreterliği yaptı. Köylüleriyle birlikte Köy-Der’in kuruluşunu gerçekleştirdi, halen derneğin ve Yamadağı Tüketim Kooperatifinin başkanlığını yapmaktadır.
Bütün bu örgütsel çalışmaları sürecinde sayısız yurt içi konser, festival ve programlara katıldı. Yapılan şiir yarışmalarında çeşitli dereceler ve ödüller aldı. Şiirleri çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlandı.
Şiirle ilgisi 1984 yılında Ozan-Der’e üye olmasıyla başladı. Halk edebiyatı ve türkülerle ilgili araştırma çalışmaları yaptı, kendini geliştirdi. Bu dönemde hemşerileri Âşık Ekberi ve Âşık Cansever’den destek gördü. Şahbudak mahlasını kullanarak şiirler yazdı. Şiirlerinde genellikle toplumsal konulara yer vermesine karşın sevda şiirleri de vardır. Şiirlerinden yayınlandığı kaynaklardan bazıları şunlardır: Milliyet Sanat Dergisi (1986), Malatya Gerçek Gazetesi (1987), İmece Kültür Dergisi (1988), Halk Âşıkları Antolojisi (1990), Köy-Der Yayın Organı (1994), Mamak’ta Yaşayan Halk Ozanları (1998), Ozanca Dergisi (2000-2002) THT Ozanlar Antolojisi (2002). 2005 yılında yayımlanan “Destan Olurum” adında şiir kitabı vardır.
Değişik zamanlarda, Ankara’da yayın yapan yerel TV ve Radyolarda Halk Ozanlığı ve Halk Müziği ile ilgili haftalık programlar hazırlayıp, Halk Ozanlarının tanıtımını yaptı.
Bestesini de yaptığı bazı şiirleri, bazı sanatçı arkadaşları tarafından kaset ve CD’lere okundu. Bazı usta ozanların şiirlerini besteleyerek kasetlerine okudu. Değişik ozan arkadaşları ile1986 yılında “Dostlar”, 1988 yılında ”Halk Âşıklarından Deyişler”, 1990 yılında “Mihmanlar Muhabbeti”, 1993 yılında “Sivas Vahşeti”, 1996 yılında “Gurup Canlar”, 2002 yılında “Ozanca Türküler” ve 2002 yılında tek başına çıkardığı “Köy Türküleri” olmak üzere müzik yayınları yaptı. 1982 yılında halkbilim derneklerine üye oldu, etkinliklere katıldı, nota eğitimi aldı. Saz ve ses sanatçılığı yaptı. Mamak Belediyesinde Halk Müziği Korosunu kurdu ve koroyu 1990 yılından 1999 yılına kadar çalıştırdı. 2002 yılında Ankara Barosu Halk Müziği Korosunu kurdu. 2003 yılında Mamak Belediyesi Çalışanları Vakfında Halk Müziği Korosunu kurdu. Toplumsal Araştırmalar Vakfında bağlama dersleri vermeye başladı. 2006 yılında Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfında Kadınlar Korosunu kurdu. Yine aynı yıl Makine Mühendisleri Odası Halk Müziği Korosunu kurdu. 2010 yılında Ozan-Der Halk Müziği Korosunu kurdu. 2007 yılından beri ODTÜ Halk Müziği Korosunu Şefliğini yapmaktadır. 2011 yılında Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü korosunu kurdu. 2012 yılında Eğit-Sen Korosunu kurdu. Halk Müziği Koroları ile birçok kez gösteriler düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mamak Halk Eğitim Merkezinde, Uygulamalı Halk Müziği ve Bağlama usta öğreticisi olarak görev aldı, bu görevini devam ettirmekte; halen Seyranbağları’nda kendisine ait müzik evinde eğitim vermektedir.
1986 yılında evlendiği eşi Asiye, kızı Ezgi, (ODTÜ İnşaat Müh. ikinci sınıf,) oğlu Deyiş (Ege Ün. Devlet Konservatuarı mezunu, Müzik Öğretmeni) ile Ankara’da ikamet etmektedirler

Kenan ŞAHBUDAK: “Destan Olurum” (Ankara 2005) adlı şiir kitabına yazdığı kendi kaleminden ve internet sitesindeki yaşamöyküsünden ve kendisi ile görüşülerek düzenlendi. 23 Kasım 2007- Ankara

SÜLEYMAN ÖZEROL

1953 yılında Hekimhan-Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu bitirdi, 1972–1998 yılları arasında Urfa ve Malatya’da öğretmenlik yaptı. 1998 Haziranından itibaren Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye, haftalık yazılar yazmaya başladı. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler; radyo ve televizyonlarda programlar yaptı, programlara katılmaktadır. Halk kültürü ve edebiyatı alanında etkinliklere katılmakta; çalışmaları, şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından Malatya Kültürüne ve Toplumsal Yaşamına Katkılarından, (14 Mart 2004), Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından ise, Türk Folkloruna Hizmetlerinden dolayı ödüle layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Televizyonu Nasıl Buldum? (Anı-Öykü, 1999), Arguvan Türküleri/Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi (Hüseyin Şahin İle Birlikte-Derleme-İnceleme, 2004) Dirençli Eğitimci-Örgütçü ve Araştırmacı H. Nedim Şahhüseyinoğlu (Yaşamı-Sanatı), Babamın Şiirleri (Hasan Özerol’un Şiirleri), yayınlanmış yapıtlarıdır. Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (İnceleme), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı ve Sanatı), “Bir Deli Rüzgar (Şemsi Belli Üzerine Yazılar), Merhaba Gülü (Metin Özer Üzerine Yazılar), Hekimhanlı Ozan Kul Emici (İbrahim Emici, Yaşamı-Sanatı-Şiirleri), Malatyalı Aşık Zeki Yıldırım (Yaşamı-Sanatı-Şiirleri) kitap bütünlüğündeki çalışmalarından bazılarıdır.

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı Halk Kültürü, KÜLTÜR-SANAT-YAZIN HABERLERİ, SÜLEYMAN ÖZEROL WEB KAYITLARI, Yaşamöyküleri içinde yayınlandı ve , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to Ankara’da Malatya Günlerinde Malatyalı Ozanlar Konseri

  1. ankara rehber dedi ki:

    Öncelikle yazınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s