Kaybettiklerimiz

KAYBETTİKLERİMİZ

Hüseyin Başaran’ın “Kaybettiklerimiz” başlığı altında yazdıklarını şiir biçiminde düzenledim ve yazı işleri müdürlüğünü sürdürdüğüm Arguvan Yolu Dergisinde (Sayı: 9, s. 19) yayınladım. Oldukça beğeni kazanan yazıyı paylaşıyorum.

Süleyman ÖZEROL


Bizi büyüten, harmanlaştıran değerle geçmişten bugüne kısa bir yolculuk yaptığımızda; bir görelim neler kazandık, neler kaybettik?

Hüseyin BAŞARAN

Berler koyunsuz, keçisiz

Berciler yaylasız

İğler ipsiz

Yancıklar kötürüm, kel

Gıjjikler kepezsiz

Folluklar yumurtasız

Şahralar, yabalar, hergimatlar harmansız

Mastalar sürgünde, ellikler oraksız

Hallikler, eğriler, hezenler, püsürükler damsız

Loğlar sünepe olmuş, sıyırgılar karsız

Dut döğmesi sokusuz

Malamgalar rüzgârsız, kermeler ahırsız

Tığların yerinde yeller esiyor

Çecler saratsız, halbursuz

Guşganalar kapaksız

Hararlar buğdaysız

Yemeniler Sivas’ta alevler içinde

Kösüreler dişsiz

Çoluklar boyunduruksuz

Değirmenler pağaçsız, sofunlar fosilleşti

Cumalıkların adresi yok

Tavuklar gurksuz

Köcekler koyunsuz

Burmalar çayırsız

Kesler, kevenler Emir Hüseyin’e küskün

Lüğüçler Gürüs Fatma’sız

Şelekler yapraksız

Hurçlar buğdaysız

Samılar boyunduruksuz

Vıjgitler iyimsiz

Godafalar elmasız

Bağcıklar keçisiz

Mabeyinler havlusuz, çıkartmasız, sekisiz

Geçgereler taşsız, topraksız uyuyor

Yükler taysız, değirmenler şakşakısız

Mojjik armutların hızarla başı dertte

Gaşşaklar iğdesiz

Fatma Ana ısıcağı kokusuz, akşam hayırlar gecesiz

Mızganmalar tatsız, sölemeçler bebeksiz

Çöklükler öllüksüz

Doğnuklar örmesiz

Hasan Emmi kitiği muskasız

Süyükler serçesiz

Herlenin yerinde yeller esiyor

Ayakçaklar duvarsız

Kürtükler kara hasret

Sepiler değneksiz

Zilekerler gakkasız

Kış yarısından haber yok

Saçılar elmasız

Dızmır yolu sürgünde

Şorlar tuzsuz

Geğler sahipsiz

Göllükler kılsız

Mitiller uykuya hasret

Gıratlar, uruplar, mucurlar buğdaya

Nüğüler mi? Per perişan

Eşşekler daylaksız

Düğeler unuttu dalapsama

Galindir yasta

Sekizleme renksiz

Gavsara yağsız, masere taşsız

Takalar çırasız, köseğiler söğütsüz

Çüt demiri sabansız, gurneçler gölgesiz

Kirkitler, vargeller, teğnüler iyimsiz

Tuluklar sütsüz

Cünütler otsuz

Uneviler unsuz

Hezenler boysuz

Cağlar çorapsız

Koç salımı çocukluğumuza küskün

Harikler bizsiz, gıyıklar yorgansız

Lüğüçler, çildirimler, isgaloflar çağalsız

Kesekler suratsız

Tatarhamı ad değişti

Yunnak sersefil

Şırılaklar ad değiştirdi

Üç peşliler modaya transfer oldu

İzarlar, kefiyeler, kalaklar neşesiz

Nuzlalar kınasız

Ayamlar dengesiz

Albır beşi Nisan’sız

Sazaklar yolcusuz

Ganezler pöslük oldu

Culfalar şalvarsız

Âşıklar tök durmuyor

Mazılar lığlanbacı unutmuş

Kapmaç intihar etti

Çötürüm beşşiği tek bacak

Ağız bağı dilini ısırıyor

Gara hasan gubba hasan susuz, topraksız, milsiz

Tottikler taşlarını arıyor

Sapanlar taşlarına küskün

Duzdaşları ömür törpülüyor

Hamançaların bağları kopuk

Cıngıçlılar haraç mezat

Don kazanları tumansız

Koyaklar cılgasız

Yaylalar yurtsuz

Yurtlar çadırsız, gigoflar kabuksuz

Honcular türküsüz

Gelin ağlatması İncöğ’süz

Lamtiklerin ağzı yamulmuş

Kuşburnular garlanguç özlemi içinde

Vızirikler sahipsiz dolaşıyor

Pıtpıtı müzmin bekârlığı yaşıyor

Çulparalar çerçisiz kaldı

Purular püskülsüz

Gelinler fessiz

Gramiseler gelinsiz

Taplağaçlar yumaksız

Aktaraçlar saçsız

Yağ küleği poşet yüzlü

Garmaç ve zavar tarih oldu

Gırmeğler damları unuttu

Turalar yiğitsiz kaldı

Sırınlar kuru ekmeğe hasret

Kuşluk vakti ikindiye karıştı

Düdükler Mıççı’sız

Yunnaklar ateşsiz, kazansız

Zırtiklerin havası kaçmış

Tazı boncukları püskülsüz

Kevenler liksiz

Gahırdaklar parmaklarını ısırıyor

Enikler yalsız

Kış kuzuları anasız

Kuşboku kartalsız

Gubaşmaların gözü yaşlı

Kavgalar Vırtmız’sız

Tavalar zifirsiz

Yalımlar boysuz

Küllüklerin taşı yok

Göğler sarıya çalıyor

Karga kabağı iki büklüm

Kengerlerin boyu sümbeci geçmiyor

Masıralar mençsiz

Gündöndüler halaysız

Zoytarılar parasız

Çocuklar vıttiksiz

Mamıkların hatırını soran yok

Mihmanlar cemsiz

Tarlalar geleğisiz

Sulusepkenler göçmen kuşların peşinde

Şıngalar ayazın esiri oldu

Sorhunlar tatsız

Isgalofların rengi soluk

**********************

Arguvan Yolu Dergisi, Sayı: 9, s. 19

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı Yenilenen Köy BALLIKAYA, Şiir içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s