Havva ALTUN; “Öptüm, Annen…”

HAVVA ALTUN; “ÖPTÜM, ANNEN…”

Süleyman ÖZEROL

“Öptüm, Annen” Sergisinden NotlarımÖptüm, annen 24 ocak 2013

Bugün 24 Ocak 2013, Uğur Mumcu aramızdan alınalı yirmi yıl olmuş…

Birkaç yere uğradıktan sonra Mithatpaşa Caddesinde bulunan Çankaya Belediyesi Galeri Kara’ya geldim. Havva Altun, “Öptüm, Annen” adını vermiş sergisine. “Öptüm, Annen”, Galeri Kara’da 2013 yılının ilk sergisi… Sergiyi gezdim, katalogu okudum, gelen tanıdıklarla söyleştim.

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık’ın sergi katalogunda yer alan “İmgelerin fiziksel duyumu Havva Altun” yazısında, “Sanatçı Havva Altun resim ve heykellerindeki tamamlanmamış imgelerle biz sanatseverlere yorum yapma ve imgeleri tamamlama olanağı veriyor” diyor.

Serap Emmungil Karamanoğlu, “Öptüm, Annen” giriş yazısında Havva Altun’un resim ve heykellerinde özellikle “imge”ye vurgu yaptığını belirtir. ‘Gündüz düşleri görür gibiyiz’ diyen Havva Altun’un imgelerin gerçeklikle güçlü bağlar içerisinde olduğunu önemsediğini de…

Ressam İsmet Akdeniz ilginç bir anısını anlattı. Malatya’ya bir etkinlik için gitmişler iki yıl kadar önce. Öğretmenevinde kalmışlar. Öğretmenevinin girişindeki salonda bir tablonun ortasından yarılarak üzerine televizyon yerleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Zafer Gençaydın’ın da bu olaya tanık olduğunu ekledi. “Tam basınlık olaydı” dedi. Bir süre sonra karşılaştığımız Gençaydın ile konuyu konuştuğumda olayı doğruladı.

Galeri k Öptüm“Resim ve heykellerimde kendi hikâyemi, başkalarına da tanıdık gelecek biçimde aktarmaya çalışıyorum.”

18.30’da hem resim ve heykellerden oluşan serginin açılışı Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Eser Atak tarafından yapıldı. Havva Altun ile ilgili sunum şu açıklamalar yer aldı.

“Resim ve heykellerimde kendi hikâyemi, başkalarına da tanıdık gelecek biçimde aktarmaya çalışıyorum. Benim resim yapma halim imgesel dizilimlerin herhangi bir yüzeyde ya da maddede fiziksel bir şeye -felsefe dilinde var olan her şey bir şeydir- dönüşmesidir. Mekânlarından, dolayısıyla da bağlamlarından koparıp bir araya getirdiğim imgeleri, izleyicide tamamlanacak bir zincirin halkaları gibi diziyorum. Sonuçta ortaya ironi, fantezi ve melankoli bileşimli melezleşmeler çıkıyor. Genellikle herhangi bir odak seçmiyor, herhangi bir zamana gönderme yapmıyorum. Bu nedenle zamanla ilişkisi “an” dışında olmayan resimlerimde dolayısıyla mekân hissi de azalıyor.

Çalışmalarımın bütününe bakıldığında yer yer çatışmalar ve kopmalar görülse de inanıyorum ki, kimse yalnızca politik, yalnızca sempatik, yalnızca melankolik, yalnızca komik, yalnızca entelektüel, yalnızca karamsar, yalnızca kadın, yalnızca erkek değildir. Tek bir bünyede bunların hepsi olabilir, bir ya da bir kaçı sivrilebilir. Ancak sivrilenler diğerlerinin doğal varlıklarını yok edemezler. Kullanmadığımız öteki aslında seçim yapabilmemizi sağlayan unsurdur. Tasnifleme amacıyla dışarıda bırakılan diğerleri, seçilenlerle organik bir ilişki içindedir.”

Havva Altun ile de kısa bir söyleşim oldu. İki soru sordum; resimlerinde domuzlar ve heykellerinin küçük oluşu…

“İnek oluyor da domuz neden olmasın?” sorusuyla yanıtladı ilk sorumu. “Aslında alışılmışın dışlında, farklı bir şeyler olsun istiyorum” diyerek açıklamada bulundu.

“Ayrı bir atölye gerektirmiyor, masanızda bile yapabilirsiniz” dedi heykellerle ilgili sorum üzerine de…

Havva Altun’un “Öptüm, Annen” sergisi 14 Şubat 2013 gününe kadar açık kalacak.

Havva Altun Kimdir?

havva1980 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Ana sanat Dalı’ndan mezun oldu. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans derecesini tamamladı. Aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmekte ve Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kişisel Sergi

“Öptüm, Annen” Galeri Kara, Ankara, Ocak, 2013

Katıldığı Sergilerden Bazıları

* “Ben Bizzat Kendim” CerModern, Ankara, Ocak, 2013
* “Genç-Yeni- Farklı III” CDA Project Mısır Apartmanı, İstanbul, Haziran, 2012
* “Sempozyum Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Ankara, Haziran, 2012
* “Benzerlikler ve Farklılıklar”, Patras, Yunanistan, 2012
* “Varoluş”, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, Ocak 2012
* “Ten Rengi”, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, İzmir, Ocak 2011
* 14. Asya Sanat Bienali, Bangladeş, 8 Eylül-7 Kasım 2010
* “Bir arada Genç Kuşaktan Bir Kesit”, Helikon Sanat Galerisi, Ankara, Nisan 2010
* “Ankara Resim Günleri” Resim Heykel Müzesi, Ankara, Ekim 2009
* “Anadolu’da Sanat Buluşması” Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Eylül 2009
* “1. Uluslararası Bilim ve Sanat Festivali” Patras, Yunanistan, Eylül 2009
* “Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi” H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yeni Bina, Ankara, 2009
* “Lekeler, İzler” Galeri SanatYapım, Ankara, 2009
* “Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim- Heykel-Seramik Sergisi”,Kıbrıs, 2008
* “Sanatta Yeterlik Öğrencileri Karma Sergisi”, Ankara, 2008
* “Bir Varmış Bir Yokmuş” Alman Kültür Merkezi, Ankara, 2008
* “Bir Manimiz Yok” H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yeni Bina, Ankara, 2008
* “Yeniden İzlenim Yeni Biçim” Alman Kültür Merkezi, Ankara, 2007
* 3. Uluslararası Resim Sempozyumu, ”The Wrong…. We Didn’t Dare….”Yunanistan, 2006
* Uluslararası Resim Sergisi, “Let’s Talk About Immigration”, Yunanistan, 2006
* Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim – Heykel Yarışması Sergisi, Ankara,
2003
* 3. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Ankara, 2004

Ödüller:

* Kültür Bakanlığı “Ankara Resim Günleri” Ankara Resim Heykel Müzesi, Başarı Ödülü, Ankara, 2009
* Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim – Heykel Yarışması Sergisi, Başarı Ödülü, Ankara, 2003

 

FOTOĞRAFLAR:  Bedia Fidancıoğlu (Galeri Kara) ve Havva Altun

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı KÜLTÜR-SANAT-YAZIN HABERLERİ içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s