“Geleneksel ticaret yok oluyor…”

GELENEKSEL TİCARET YOK OLUYOR…

Süleyman ÖZEROL

E. Kılıç

Halk Ozanalrı kültür Derneği üyelerine bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

THD Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç, “Tüketici Hakları ve Tüketici Bilinci” seminerinde katılanları bilgilendirdi ve açıklamalarla soruları yanıtladı.  

 * * *

Halk Ozanları Kültür Derneği üyelerine bilgilendirme seminerlerine devam ediyor…

23 Şubat 2013 tarihinde Dernek Merkezinde yapılan konferansta konuk Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç’tı.

Ergün Kılıç Konuşmasında; Evrensel kabul görmüş tüketici hakları, hak arama Yolları, Garanti Kapsamında ürünlerin tamiri Ayıplı Mallar ve Bankaların tüketici soygunları konusunda bilgi verdi. 13- 14 Mart günlerinde “Bankalar sinek avlayacak” kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Dünyada değişim ve ilginç gelişmeler yaşanırken, daha iyi nasıl yaşanır bir ülkemiz olması gerektiğini düşünmeliyiz. Kendi kaynaklarını yok eden, birilerine peşkeş çeken bir anlayış var. MF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret örgütü bankaları, parayı, piyasayı düzenliyor, yönlendiriyorlar. Geleneksel ticaret yok oluyor… Kendini yenilemeyen kurum ve kuruluşlar batıyor. Değişen dünyada, gelişen teknoloji olanakları, piyasaya sürülen binlerce çeşit mal ve hizmet arasından tüketiciye “satın al “baskısını artırmıştır. İletişimdeki teknolojik gelişmeyle birlikte “ satın al” baskısı telefon, internet, televizyon ve benzeri kanallarla tüketicilere her anını baskı altına almaya devam etmektedir.
Tüketiciler fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden yaşamların sürdüre bilmeleri için sınırlı olan parasını etkin ve tutumlu kullanmak zorundadır. Buda tüketicilerin bilinçli olmaları, haklarını bilen ve savunan bilinçli ve örgütlü tüketicilerin varlığı ile olanaklıdır. Bilinçli tüketiciler olarak haklarımızı arayabilirsek; israfın önlenmesinde, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasında ve bilinçli bir şekilde paylaşılmasında, kalitesiz ve güvensiz mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve giderek piyasanın terbiye edilmesinde en önemli etken olduğumuzun da farkına varabiliriz.
Bilinçli tüketici olmak; kendimize, ailemize sağlayacağımız yararların yanı sıra verimli ve rekabet gücü yüksek bir ulusal ekonominin yükselişinde de en önemli yapıtaşlarını oluşturabiliriz. Kısaca, tüketici haklarına uygun ve tüketicilerin gereksinimlerini ön planda tutan güçlü bir ulusal ekonominin var olabilmesi de tüketicilerin bilinçli ve örgütlü tutum ve davranışlarıyla sağlanabiliriz” dedi.
Firmaların ve özellikle de çok uluslu tekellerin aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici pazarlama uygulamaları ile çevremize, ülkemize ve tüketicilere zarar verici üretim yöntemleri karşısında haklarımızı savunabilmek için bilinçli ve örgütlü olmak, gerekli tepkiyi zamanında göstermek zorunda olduğumuzu belirti.
Ergün Kılıç Konuşmasına Bankaların Haksız olarak tüketicilerden para kesintiler yaptığın belirterek Banka kredilerinde dosya parası, yeniden yapılandırma, ipotek fek, hayat sigortası gibi değişik kalemlerde alınan paralar haksız sözleşme şartıdır, bu durumda olan tüketicilere Tüketici Hakları Derneği olarak yardıma hazırız dedi.
Tüketiciler öncelikle kendilerinden haksız olarak alınan paraların makbuzları kendilerinde yok ise bankalara bir dilekçe vererek kesinti makbuzlarını aldıktan sonra İkamet ettikleri İlçelerde bulunan Kaymakamlık bünyesindeki tüketici sorunları hakem heyetlerine müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.
Dernek üyelerimizin sorularına yanıt veren Kılıç bankalar kesinti makbuzlarını vermemeleri veya ek belge bedeli adı altında haksız olarak para tahsil ettiklerini bu ödedikleri haksız ücretlerin makbuzunu da tüketici sorunları hakem heyetine iletmelerini söyledi. Bankalar dilekçeleri cevap vermemesi de bir cevap olduğun isteğinizi ret ettiği anlamın geldiğini ifade ederek 20 günden sonra tüketici sorunları hakem heyetlerine müracaat edebilirler müracaatlarında bankaya göndermiş oldukları dilekçenin fotokopisini ekleye bilirler dedi.
Halk ozanları asırlarıdır sorunları şiirleriyle sazlarıyla dile getirmekte olduğunu belirten Kılıç Âşık Mahsuni Şerif’in dizelerinden örnek verdi.

“Yoksulun sırtından doyan doyana

Bunu gören yürek nasıl dayana

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Bilmem söylesem mi söylemesem mi? “

Halk ozanları sorunları şiirleriyle dile getiriliyorlar, çalıp söylüyorlar. Toplumun en duyarlı kesimlerinden biri de halk ozanlığı vurgusu yaptı.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında ayıplı mallar ve Tüketicinin Hakları konusunda bilgi veren Kılıç; Garanti kapsamındaki arıza yapan ürünlerde tamir ettirmeden önce yetkili servislere arızanın nedenini belirtir bir rapor yazdırmalarını önemini belirtti. Arızanın durumuna göre tamir hakkını kullanmaları daha sonra uğrayacakları sıkıntıları önleyecektir dedi. Garanti süresince arızalı bir ürün de tamir hakkını kullanan tüketici yıl içinde dört, garanti süresi içinde altı tamir hakkı olduğunu hatırlattı.
Arızalı ürünün, garanti süresi içerisinde tamir yetkili serviste 20 günü geçemeyeceğini belirti, tamir suresi ve tamir adetleri belirtilen gün ve sayıyı geçmesi durumunda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu tüketiciye tanımış olduğu haklardan seçimlik hakkını kullana bilir.
Seçimlilik hakları olarak; ürünün yenisi ile değiştirilmesi, ödenmiş olan paranın iadesi, ürünü arızası oranında fiyat indirimi veya ürünün tamir hakkı olduğunu söyledi bu hakların kullanılmasında satıcıların yasal olarak bu hakları yerine getirmesinin zorunlu olduğunu belirtti.
Tüketici Hakları Derneğinin Onur İş Hanı, GMK Bulvarı No: 12/64 adresinde bulunduğunu bildiren Kılıç,  “Dilekçe örneklerine www.tüketicihaklari.com ve www.tuketiciyardim.com internet sitemizden ücretsiz olarak ulaşabilir” dedi.

THD Başkan yardımcısı Ergün Kılıç bağlama ile Âşık Mahzuni’nin “Mevla’m gül diyerek iki göz vermiş“ türküsünün bir dörtlüğünü çalıp söyledi, Kenan Şahbudak türküyü tamamlarken ozanlar coşarak birlikte söylediler ve program sona erdi.

Teşekkür

Sayın Ergün Kılıç’a notlarımda var olan eksikleri tamamladığı ve daha düzenli açıklamalarda bulunduğu için teşekkürler…

Süleyman ÖZEROL

FOTOĞRAFLAR: Seçil ULUSU

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı HABERLER içinde yayınlandı ve , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to “Geleneksel ticaret yok oluyor…”

  1. Kenan ŞAHBUDAK dedi ki:

    Sayın hocam; İlgi ve katkılarınız için çok teşekkür ederim…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s