Ankara’daki Malatyalı Dernekler

ANKARA’DAKİ MALATYALI DERNEKLER

ANKARA’DAKİ MALATYALI DERNEKLER050720101985

 Süleyman ÖZEROL

Dernek Nedir?

 Dernekler, gönüllü kişilerin bazı amaçlar çevresinde birleşerek oluşturdukları çıkar, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleridir. Derneklerin varlık nedenlerinin temelinde kültürel değerle ve yapı ile ilgili düşünceler yatar.

Dernekler arasında özellikle hemşeri dernekleri yaygındır. Ankara’nın başkent olması nedeniyle bu yaygınlığı daha çok görebiliriz.

2001 yılından buyana yılın kış dönemi altı ayını geçirdiğim Ankara’da ilk uğrak yerlerim Çağdaş Malatyalılar Derneği, Ankara Malatyalılar Derneği, Ankara Hekimhanlılar Derneği, Ankara Arguvanlılar Derneği, Divriği Kültür Derneği, Halk Ozanları Birliği Derneği gibi dernekler oldu. Bu dernekler hakkındaki görüş ve düşüncelerimi kısaca şöyle belirtebilirim.

Çağdaş Malatyalılar Derneği: Köylülerimizin neredeyse yüzde sekseninin oturduğu İncirli semtinde bulunan derneğe 2001-2002 kış döneminde Eryaman’dan kalkıp geliyordum. Yorum gazetesinde de tanıtım yazısı yayınladım.

Ankara Malatyalılar Derneği: İzmir Caddesi gibi merkezi bir yerde bulunan Ankara Malatyalılar Derneğini öğrendiğimde daha çok buraya gidip gelmeye başladım. Yılda en az bir kez müzikli çiğköfte partileri, derneğin merkezi yerde oluşu buluşma yeri olarak da uygundu. Bir buçuk yıl kapalı kalmasının ardından yeniden açılması ile değişik yerlerde bulunan dernek bugün GMK Bulvarında kendi yerinde…

Ankara Hekimhanlılar Derneği: “Ankara’nın merkezi neresi?” sorusuna yanıtınız elbette ki, “Kızılay” olacaktır. Hekimhanlılar Derneği de Kızılay’ın merkezi olan güven Park ile Necatibey Caddesi arasında bulunan Kumrular Caddesi üzerinde hemen ikinci binada ikinci katta. Kahvehane özelliği taşıyor ve merkezi bir buluşma yeri…

Ankara Arguvanlılar Derneği: Haftanın cumartesi günleri açılan dernekte her hafta mutlaka küçük de olsa bir tekinlik yapılır. Yıl içinde müzikli eğlence programı, bilgi şöleni, panel ve anma toplantıları yapılır.

Divriği Kültür Derneği: 1957 yılında Ankara’da kurulan dernek Divriği Harman adıyla yıllarca dergi çıkardı. Hafta içi altı gün açık ve ayda en az bir kez uğrarım buraya.

Halk Ozanları Birliği Derneği: SSK İş Hanının 8. katında bulunan derneğe halk ozanları arkadaşlarla özellikle Cumartesileri uğrardım. Dört dernek Halk Ozanları Kültür Deneği çatısı altında birleşti ve Ozan-Der’e üye oldum. Halen danışma kurulu üyesiyim ve 40. Yılı ile ilgili bir kitap hazırlıyorum.

Malatya Dernekleri

Ankara’da bulunan derneklerden Ankara Malatyalılar Derneği Ankara Hekimhanlılar Derneği ve Halk Ozanları Kültür Deneği üyesiyim. Bu derneklerin çalışmalarına etkin olarak katılıyorum. Elbette ki yalnızca bu derneklerle değil pek çok dernekle de ilgim ve iletişimim var. Özellikle Malatyalı derneklerin yöneticileriyle zaman zaman görüşür, bilgi alışverişinde bulunur, bazı konularda yardımcı olurum. Bütün bunlara bağlı olarak bu derneklerin kuruluş amaçları, kurucuları, yöneticileri, yaptıkları, yapmak istedikleri, yaptıklarını kayıt altına alıp almadıkları ve daha birçok konuyu düşünerek Malatyalı derneklerle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim.

Merkezi Ankara’da olup, adı içinde Malatya, ilçeleri, beldeleri ve köylerinin adları bulunan dernekleri sıraladım.

İl Adı Geçen Dernekler ve Başkanları

Malatya Eğitim Vakfı Ankara Şubesi: Ekrem Dernek

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Ankara Şubesi: Kamil Göksu

Ankara Malatyalılar Derneği: Battal Yıldız

Çağdaş Malatyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği: Ümit Öztürk

Malatyalı Üniversite Öğrencileri Derneği Ankara Temsilcisi: Ali Can Canbay

OTDÜ’lü Malatyalılar Derneği: Ali Çelik

İlçe Adı Geçen Dernekler ve Başkanları

Ankara Hekimhanlılar Derneği: Abdurrrahman Kurtoğlu

Arapkirliler Derneği: Ferit Kotan

Arguvanlılar Derneği: Asım Aydoğdu

Darendeliler Derneği: Hayrettin Çomoğlu

Doğanşehirliler Derneği: Süleyman Bilgili

Kuluncaklılar Derneği: Ali Albayrak

Belde ve Köy Adı Geçen Dernekler ve Başkanları

Başkınıklılar Derneği: Mustafa Darılmaz

Basak Köyü Kültür Yardımlaşma Derneği: Mehmet Akkaya

Polat Ovası Derneği: Kamil Göksu

Başörenliler Derneği: Cennet Kılıç

Davulku Köyü Derneği: Süleyman Kırıcı

Çağdaş Malatyalılar Derneği: Ümit Öztürk

Hacılar Dereköylüler Derneği: Kazım

Hasançelebi ve Köyleri Derneği: Selahattin Ulusan

İğdir köylüleri Derneği. Ali Özdemir

Sazlıca Köyleri Derneği: Haydar Bal

Çörmü Köyü Derneği: Yusuf Mecit

Karababa Köyü Derneği: Doğan Demir

Ankara’da bulunan Malatyalı  dernekler ile ilgili derleme ve araştırma çalışmalarımı iki yıldır sürdürüyorum. Bazı dernekler ile ilgili bilgileri derledim, diğerleri ile ilgili çalışmalar da sürecek.

Dernekler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak isteyenlerin iletişimini beklerim.

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı Derlemeler-Araştırmalar içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2 Responses to Ankara’daki Malatyalı Dernekler

  1. incedusunceler dedi ki:

    Reblogged this on SÜLEYMAN ÖZEROL and commented:

    Ankara’da bulunan Malatyalı dernekleri derlemeye çalışıyorum.

  2. Hüseyin Özdemir dedi ki:

    Ankara’daki Malatyalılar ve ilçe derneklerimizin içeriğini yapısını biraz daha geniş tutup güncelleme Çerçevesinde iletişim, adres bilgilerine yer verebilirsek çok daha iyi olacağı kanızındayım Ankara Arapgir Kalkındırma Dernek Başkanı Hüseyin Özdemir. 0 542 513 42 06

Hüseyin Özdemir için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s